Laatste nieuws


1-11-2019
U ontvangt periodiek een uitkering uit hoofde van een levensverzekering van Leidsche verzekeringen?
Dan bent u gewend deze uitkering te ontvangen van Automatic Data Processing (ADP) met als omschrijving:
"BET. NAMENS LEIDSCHE VERZ.MIJ.NV….”. Vanaf 1 november 2019 gaat Leidsche verzekeringen de uitkeringen direct aan u overmaken. Dit doen wij via onze bankrekening NL20 RABO 0158 5210 72.
Verder verandert er niks voor u.

5-3-2019
Vanaf maart 2019 is een nieuwe hypotheek ORV van Leidsche verzekeringen beschikbaar via onze gevolmachtigde Dazure BV.  GewoonIdee Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering.

28-8-2018
Vandaag is de nieuwe Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL-HYP live gegaan! Een orv met een heel lage premie speciaal voor mensen die uiterlijk 6 maanden voor of na de ingangsdatum van de verzekering een nieuwe hypotheek afsluiten.

25-2-2017
Het is voor assurantiebemiddelaars nu mogelijk online  een overlijdensrisicoverzekering aan te vragen zonder  handtekening van de klant! Aanvragen voor toegang of samenwerking: sales@leidscheverzekeringen.nl .

22-2-2017
Leidsche verzekeringen verlaagt het tarief voor de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL. 
Daarnaast dalen annuitair en lineair dalende dekkingen nu per maand.