Laatste nieuws

3-9-2021

De Goudse neemt per 22 oktober a.s. (onder voorbehoud van goedkeuring van DNB) de rechten en verplichtingen van Leidsche verzekeringen over. Lees meer.

1-4-2021

De Goudse is eigenaar geworden van Leidsche verzekeringen. Zie hier het persbericht.

7-7-2020

Reinsurance Group of America, Incorporated (NYSE: RGA) (RGA) en De Goudse N.V. (De Goudse) zijn overeengekomen dat De Goudse Verzekeringen (De Goudse), Leidsche Verzekering Maatschappij N.V. (Leidsche) overneemt van RGA. Zie hier het persbericht.

1-11-2019

U ontvangt periodiek een uitkering uit hoofde van een levensverzekering van Leidsche verzekeringen?
Dan bent u gewend deze uitkering te ontvangen van Automatic Data Processing (ADP) met als omschrijving:
"BET. NAMENS LEIDSCHE VERZ.MIJ.NV….”. Vanaf 1 november 2019 gaat Leidsche verzekeringen de uitkeringen direct aan u overmaken. Dit doen wij via onze bankrekening NL20 RABO 0158 5210 72.
Verder verandert er niks voor u.

5-3-2019
Vanaf maart 2019 is een nieuwe hypotheek ORV van Leidsche verzekeringen beschikbaar via onze gevolmachtigde Dazure BV.  GewoonIdee Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering.

28-8-2018
Vandaag is de nieuwe Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL-HYP live gegaan! Een orv met een heel lage premie speciaal voor mensen die uiterlijk 6 maanden voor of na de ingangsdatum van de verzekering een nieuwe hypotheek afsluiten.

22-2-2017
Leidsche verzekeringen verlaagt het tarief voor de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL. 
Daarnaast dalen annuitair en lineair dalende dekkingen nu per maand.