Heeft u een vraag? Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Algemeen

Wat zijn de gevolgen van de overname voor mijn verzekering?
Er zijn geen gevolgen voor uw verzekering. Die loopt gewoon door en Leidsche verzekeringen blijft uw aanspreekpunt.
 
Is de overdracht officieel goedgekeurd?
Ja. De Nederlandsche Bank heeft op 19 maart 2021 toestemming gegeven.
 
Is deze aandelenoverdracht goed nieuws voor mij als klant?
Ja, omdat de visie van De Goudse en Leidsche verzekeringen goed bij elkaar passen, zijn we verheugd de krachten van beide bedrijven te kunnen bundelen.
 
Blijven de dekking en de Algemene Verzekeringsvoorwaarden gelijk?
Ja, die blijven gelijk.
 
Veranderen de beleggingsfondsen van mijn verzekering?
Nee, de beleggingsfondsen waarin u belegt blijven ongewijzigd.
 
Verandert er iets in de hoogte van de premie?
Nee, die blijft hetzelfde.
 
Ik ontvang periodiek een uitkering vanuit mijn verzekering; verandert daar iets in?
Nee, u blijft uw uitkering gewoon ontvangen in de week van de maand waarin u dat gewend bent.
 
Ga ik als polishouder meer risico lopen?
Nee, u gaat als polishouder niet meer risico lopen.