Heeft u een vraag? Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Betaalde premie / waarde economisch verkeer


Jaarlijks in de maand februari ontvangt u een opgave van de betaalde lijfrentepremie over het voorgaande jaar. Opgaves over de poliswaarde worden in de maand maart verstrekt.

Waarom ontvangt u een brief van Leidsche verzekeringen en niet van PGGM
Deze brief gaat over uw polis die u destijds bij PGGM (of één van haar voorgangers, Altis of Careon) heeft afgesloten. Eind 2015 is de verzekeringsportefeuille van PGGM verzekeringen overgenomen door Leidsche verzekeringen. Hierover heeft u destijds een brief ontvangen.

Ik heb een opgave ontvangen van mijn betaalde premies over vorig jaar maar ik heb volgens mijn eigen administratie meer betaald, hoe kan dit?
U krijgt per polisnummer een opgave toegezonden van de door ons ontvangen premies in 2016. Heeft u meer lijfrentepolissen, dan moet u de opgaven van alle polissen bij elkaar optellen. De opgave kan afwijken van uw eigen administratie. Het genoemde bedrag is namelijk gebaseerd op de door ons ontvangen premies en koopsommen in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Een premie bijvoorbeeld door u betaald in december, maar pas begin januari door ons ontvangen, is niet meegeteld. U mag ook de gegevens uit uw eigen administratie in de aangifte verwerken.

Wat betekent de term 'waarde in het economische verkeer'?
De ‘waarde in het economische verkeer’ is de waarde van uw kapitaalverzekering op de genoemde data. Dit is nagenoeg gelijk aan de afkoopwaarde van uw verzekering. De waarde van de beleggingen en het moment van bijschrijven van het rendement heeft ook nog invloed op de waarde.

Wat betekent ‘afkoopwaarde’?
Met ‘afkoopwaarde’ wordt het bedrag bedoeld, dat u zou hebben ontvangen als u uw verzekering op dát moment beëindigd had.

Ik heb nog meer PGGM polissen lopen bij Leidsche verzekeringen. Hiervan heb ik geen opgave ontvangen. Hoe kan dit?
Dit kan kloppen. Niet voor al uw polissen ontvangt u een jaarlijkse opgave. Als u kapitaalverzekeringen heeft waarvan de WEV (Waarde Economisch Verkeer) € 0,- is, ontvangt u geen brief.

Ik heb nog meer polissen lopen bij andere verzekeringsmaatschappijen. Moet ik deze waardes en/of lijfrentepremies ook doorgeven aan de Belastingdienst?
Dit kunnen wij u niet zeggen. U kunt hiervoor contact opnemen met de andere verzekeringsmaatschappij(en).

Wanneer krijg ik het waarde-overzicht waarop het rendement over vorig jaar van mijn lijfrente- en/of kapitaalverzekering is bijgeschreven?
Het vorig jaar behaalde rendement bepaalt de waarde van uw polis op 1 januari van het huidige jaar. U ontvangt jaarlijks, in de 2e helft van de maand maart een waardeopgave van uw beleggingspolis.

Welk bedrag aan betaalde premies/waarde in het economische verkeer moet ik nu aan de Belastingdienst doorgeven?
Voor de lijfrentepremies kan uw eigen administratie afwijken van de jaaropgave. Met inachtneming dat betaalde (lijfrente)premies uiteraard maar éénmaal aftrekbaar zijn. Voor alle overige verzekeringen dient u de waarde in het economische verkeer op te geven die op de jaaropgave staat vermeld. Sinds 1 januari 2011 heeft de belastingdienst slechts één peildatum, 1 januari. U ontvangt een opgave per 1 januari van het huidige jaar.

Ik heb vorig jaar meer lijfrentepremie betaald dan fiscaal is toegestaan. Wat moet ik doen?
Per 1 januari 2003 is de basisaftrek vervallen en kunt u de premie, betaald voor een lijfrenteverzekering, alleen in aftrek brengen als u een aantoonbaar pensioentekort hebt. Hiervoor moet elk jaar opnieuw berekend worden of dat het geval is. U kunt voor een indicatieve berekening van de jaarruimte, de inhaal- of reserveringsruimte en verdere informatie terecht op de site van de Belastingdienst.

Ik heb samen met mijn partner/echtgenoot een verzekering (wij zijn beide verzekeringnemer). Moeten wij deze polis nu beiden meetellen in onze belastingaangifte?
Als u gehuwd of geregistreerde partners bent of voor fiscaal partnerschap hebt gekozen, dan kunt u bij de belastingaangifte kiezen voor elke gewenste verdeling. Bent u geen fiscale partners dan moet ieder 50% van de waarde aan zichzelf toerekenen. Voor verdere vragen hierover kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.