Heeft u een vraag? Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Lijfrenteverzekering

Wanneer komt mijn lijfrentepolis in aanmerking voor afkoop?
De overheid heeft een aantal voorwaarden gesteld voor afkoop van lijfrentes:
  • De waarde van lijfrentes bij dezelfde verzekeraar moeten worden opgeteld.
  • De opgetelde waarde bedraagt € 4.475 (2020) of lager.
  • Polissen waarvan de termijnen zijn ingegaan (uitkerende lijfrenten) kunnen niet worden afgekocht en blijven voor de optelling buiten beschouwing.
  • Pré Brede-Herwaardering polissen blijven eveneens buiten beschouwing bij de optelling.
Hoe koop ik mijn lijfrente(s) af?
Stuur ons uw afkoopverzoek via e-mail. U ontvangt dan alle benodigde informatie die nodig is om de afkoop van uw lijfrente in gang te zetten. Vergeet in uw verzoek niet het polisnummer te vermelden!

Zijn er kosten aan verbonden om mijn lijfrente af te kopen? 
Leidsche verzekeringen brengt kosten in rekening voor de afkoop van uw lijfrente(s).

Bereikt uw verzekering binnenkort de einddatum (expireert) en wilt u het opgebouwde kapitaal tot uitkering laten komen?
Dan is het de bedoeling dat u dit kapitaal overdraagt naar een andere bank, verzekeraar of beleggingsinstelling om het daar periodiek te laten uitkeren.  Bij Leidsche verzekeringen bestaat de mogelijkheid het in een Leidsche Direct Ingaande Beleggingslijfrente in beleggingseenheden uit te laten keren of verder op te bouwen in de Leidsche Lijfrenteverzekering. Ook kunt u het kapitaal al vóór de einddatum naar een andere bank, verzekeraar of beleggingsinstelling overdragen om het daar verder op te bouwen of het daar periodiek te laten uitkeren. Dit noemen wij kapitaaloverdracht.
> Lees meer over kapitaaloverdracht

Vragen? Stuur ons een e-mail.

Links en Downloads: