Heeft u een vraag? Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Waarde opgave verzekeringsproducten

De waardeopgave verzekeringsproducten wordt in 2019 medio april verstrekt.

Waarom ontvang ik deze opgave van Leidsche verzekeringen?
Deze opgave ontvangt u omdat u een beleggingsverzekering heeft die u destijds bij PGGM Verzekeringen of (één van haar voorgangers) heeft afgesloten. Tot 2016 ontving u de waardeopgave jaarlijks van PGGM Verzekeringen. 
Sinds 2016 ontvangt u een opgave in de huisstijl van Leidsche verzekeringen. De soort informatie die deze opgave u biedt is niet anders dan voorgaande jaren.

Waarom de "button" op deze brief?
Met deze "button" willen wij aandacht vestigen op het belang om regelmatig uw beleggingverzekering tegen het licht te houden. Wordt het doel waarvoor u de verzekering hebt afgesloten nog gehaald? Is uw persoonlijke of financiële situatie veranderd? Maar ook, om na te gaan of het risico van de Beleggingsmix nog bij u past. Over dit laatste heeft u in maart 2019 een brief ontvangen met daarbij een profielpeiler waarmee u simpel kunt bepalen hoeveel beleggingsrisico u wilt lopen. Als u concludeert dat dit afwijkt van het risico van uw huidige Beleggingsmix dan wordt u opgeroepen om, eventueel in overleg met een financieel adviseur, actie te ondernemen. Eén mogelijkheid daarbij is het verlagen van het beleggingsrisico van uw huidige verzekering door het geheel of gedeeltelijk overstappen naar een nieuw Obligatiefonds.

Ik heb nog meer polissen; hiervan heb ik geen opgave ontvangen. Hoe kan dit?
Deze polissen zijn dan geen polissen op basis van beleggingen. Van polissen op basis van winstdeling (U-rendement) ontvangt u jaarlijks in januari een opgave van uw verzekerde rechten per 1 januari van dat jaar.

Wat betekent ‘bijschrijving premie overlijdensrisico’ (op het waarde-overzicht)?
Bij overlijden keert uw (voormalige PGGM) polis 90% uit van de waarde t.b.v. de nabestaanden. Omdat dit minder is dan de feitelijke waarde, boekt Leidsche verzekeringen een stukje risicopremie aan u terug. Dit wordt verrekend met de kosten.

Is deze waarde hetzelfde als de Waarde Economisch Verkeer (WEV) welke ik eerder heb ontvangen?
Nee, in de Waarde Economisch Verkeer is het rendement over het voorgaande jaar niet opgenomen. Maar wel alle betaalde premies over het voorgaande jaar. De WEV-opgave heeft u alleen voor uw kapitaalverzekering(en) gekregen omdat u deze nodig heeft voor uw belastingaangifte.

Moet ik deze waarde die ik nu heb gekregen opgeven aan de belastingdienst?
Nee, deze waardeopgave verstrekken wij omdat de waarde van uw beleggingspolis is verhoogd of verlaagd met de maandrendementen die behaald zijn over het afgelopen kalenderjaar. Met deze waardeopgave informeren wij u over de stand van zaken per 1 januari met betrekking tot uw beleggingspolis(sen).

Hoe wordt het rendement vastgesteld?
De waarde van uw beleggingspolis wordt verhoogd of verlaagd met de effectieve maandrendementen die zijn behaald over het voorafgaande kalenderjaar.
Heeft u een koopsompolis, dan rendeert de netto koopsom vanaf de ingangsdatum van de polis. Heeft u een premiepolis dan rendeert elke netto premie vanaf de 1e van de maand volgend op de datum van premiebetaling.

Welke kosten worden er op de inleg in mindering gebracht?
Op de premie of koopsominleg wordt (max.) 8% eerste kosten in mindering gebracht en 2% aankoopkosten beleggingen na aftrek van de eerste kosten. Het bedrag van de kosteninhouding op uw polis vindt u terug op de waarde opgave.

Vragen?
Stuur ons een e-mail (klik op deze link)