Heeft u een vraag? Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Winstdeling

  
Waarom ontvangt u een brief van Leidsche verzekeringen en niet van PGGM?
Deze brief gaat over de winstdeling voor uw polis die u destijds bij PGGM (of één van haar voorgangers, Altis of Careon) heeft afgesloten. Eind 2015 is de verzekeringsportefeuille van PGGM verzekeringen overgenomen door Leidsche verzekeringen. Hierover heeft u destijds een brief ontvangen.
 
Leidsche zal u jaarlijks informeren over de winstdeling
 
Wat wordt bedoeld met: “uw verzekerd recht (op de einddatum) per <datum>?
Bij het afsluiten van uw verzekering heeft u destijds een polis ontvangen. Hierop worden (één of meer) bedragen vermeld waarop u op de einddatum van de verzekering gegarandeerd uitzicht heeft. Tevens is op uw polis een winstdelingsregeling van toepassing. Dat betekent dat de gegarandeerde bedragen jaarlijks kunnen stijgen als er sprake is van winstdeling (of dat het geval is, is afhankelijk van de ontwikkeling van het U-rendement).
 
In onze brief informeren wij u over de hoogte van de gegarandeerde verzekerde bedragen, na de winstdeling over het voorgaande jaar. Dit geeft inzicht in de bedragen die u op de einddatum van uw verzekering gegarandeerd kunt verwachten.
 
Hoe werkt winstdeling?
De winstdeling wordt gebaseerd op het 7-jaars gemiddelde U-rendement. Dat betekent dat het U-rendement over de 7 voorgaande jaren  voor 1/7 deel meetelt voor de bepaling van de winstdeling over het betreffende jaar.
 
Het U-rendement is het rendement op een pakket staatsleningen. Als het U-rendement boven de rekenrente uitkomt, ontvangt u, rekening houdend met de kosten, winstdeling. Door de lage rentestand van de afgelopen jaren, is het mogelijk dat er feitelijk geen sprake is van winstdeling.
 
Het rendement op mijn polis is zo laag klopt dat wel?
In de bedragen die op de einddatum zijn gegarandeerd is rekening gehouden met een verondersteld rendement dat gedurende de looptijd van de verzekering wordt gehaald. We noemen dit de rekenrente. Polissen gesloten vóór 1999 zijn gebaseerd op een rekenrente van 4%, daarna geldt een rekenrente van 3%. Dit rendement heeft u dus al gekregen, ongeacht of dit gehaald wordt.
Winstdeling vindt plaats als er sprake is van overrente. Dit is het geval als het rendement over een bepaald jaar uitgaat boven de rekenrente. Het rendement in een jaar is afhankelijk van het rendement van een pakket staatsleningen/obligaties. Dit rendement (het zogenaamde U-rendement) wordt gepubliceerd in de verzekeringspers en kan dus per jaar verschillen.
 
Worden er nog kosten ingehouden bij de winstdeling?
Ja, er wordt 0,5% kosten op het U-rendement ingehouden. Dit staat ook in de brief die u heeft ontvangen vermeld. Verder zijn er geen kosten die te maken hebben met de winstdeling.
 
De bedragen van mijn polis zijn niet verhoogd? Hoe kan dit?
In de bedragen die op de einddatum zijn gegarandeerd is rekening gehouden met een verondersteld rendement dat gedurende de looptijd van de verzekering wordt gehaald. We noemen dit de rekenrente. Polissen gesloten vóór 1999 zijn gebaseerd op een rekenrente van 4%, daarna geldt een rekenrente van 3%. Dit rendement heeft u dus al gekregen, ongeacht of dit gehaald wordt.
Winstdeling vindt plaats als er sprake is van overrente. Dit is het geval als het rendement over een bepaald jaar uitgaat boven de rekenrente. Het rendement in een jaar is afhankelijk van het rendement van een pakket staatsleningen/obligaties. Dit rendement (het zogenaamde U-rendement) wordt gepubliceerd in de verzekeringspers en kan dus per jaar verschillen.
 
Zoals u misschien in de media hebt gelezen zijn de rentes de laatste jaren steeds verder gezakt en hebben inmiddels een historisch laag niveau bereikt of zijn zelfs negatief. Dit geld ook voor de rendementen op staatsleningen, de basis voor de winstdeling. Deze rendementen liggen ruim onder de rekenrente van uw polis. Daarom is er dus geen winstdeling op uw polis is bijgeschreven.
 
Wij vinden het echter wel onze plicht u ook te informeren in de situatie dat er geen sprake is van winstdeling is, onze klanten hierover te informeren.
 
Hoe zijn de rendementsverwachtingen voor komende jaren?
Daarover kunnen we geen uitspraken doen. De rente is nu zeer laag. Of, en zo ja wanneer en in welk tempo dit zal veranderen is niet te voorspellen.
 
Ik heb geen winstdeling gekregen op de uitkering van mijn Nabestaanden Maatplan verzekering (ANW). Klopt dat wel?
Ja, dat klopt. Uw ANW-verzekering kent volgens de algemene voorwaarden geen winstdelingsregeling. Leidsche verzekeringen kan hiervan afwijken en voor enig jaar besluiten dat er winstdeling wordt toegekend. In het verleden maakte PGGM deze afwegingen. Over de afgelopen jaren is er geen aanleiding geweest om winstdeling toe te kennen.
 
Het gegarandeerde recht op mijn polis is lager geworden? Hoe kan dit?
Hiervoor kunnen twee redenen zijn: de premie die u betaalt is verlaagd of u bent gestopt met premie betalen en de polis is premievrij gemaakt. In beide situaties wordt dan minder premie ontvangen dan destijds bij het afsluiten van de premie is afgesproken en rekening is gehouden. Dit heeft tot gevolg dat het verzekerde bedrag lager wordt.