Beloningsbeleid

Het uitgangspunt van het beloningsbeleid van Leidsche verzekeringen is de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017 en Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Het beleid is erop gericht om door middel van een adequate beloning voldoende medewerkers met de juiste kwaliteiten aan te kunnen trekken en te behouden. Het kernpunt is een gematigd beloningsbeleid.
Deze remuneratie toelichting betreft de remuneratie van de leden van de Statutaire Directie, de leden van de Raad van Commissarissen en de medewerkers, inclusief de groep medewerkers die tevens zijn aangemerkt als ‘geïdentificeerde medewerkers’ conform de Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2017 (hierna “RBB”). Geïdentificeerde medewerkers zijn medewerkers die activiteiten uitoefenen die materiele invloed hebben op het risicoprofiel van Leidsche Verzekering Maatschappij N.V.
 
Hieronder staat een beknopte weergave van ons beloningsbeleid: Beloningsbeleid Leidsche verzekeringen.
Ingevolge de bepalingen uit het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft geeft Leidsche verzekeringen graag openheid over het door haar gevoerde beloningsbeleid.
Het beloningsbeleid van Leidsche verzekeringen is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Daarnaast is ons beleid gefocust op de belangen van de klanten én de onderneming op langere termijn. Het beloningsbeleid van Leidsche sluit aan bij het beloningsbeleid van onze aandeelhouder Reinsurance Group of America (RGA), tenzij er specifieke redenen zijn waarom dit niet passend zou zijn.
Gezien haar omvang, heeft Leidsche verzekeringen geen aparte remuneratiecommissie. De Raad van Commissarissen keurt de algemene beginselen van het beloningsbeleid goed. Daarnaast stelt de Raad van Commissarissen de beloning van Statutaire Directie vast. De Statutaire Directie is verantwoordelijk voor het voorbereiden, implementeren en evalueren van het beloningsbeleid voor alle medewerkers. De evaluatie van het beloningsbeleid vindt in overleg met de Risk Management functie en Compliance functie plaats.
De CAO Verzekeringsbedrijf binnendienst is van toepassing op de medewerkers (m.u.v. de statutaire directie) van Leidsche Verzekering Maatschappij N.V.
 
De leden van de Raad  van Commissarissen ontvangen een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden. De vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van Leidsche verzekeringen.
 
Het inkomen van de leden van de Statutaire Directie bestaat uit een vast maandloon, dertiende maand, vakantietoeslag en een variabele beloning. Overige secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen bestaan uit pensioen, lease auto en vergoeding zorgverzekering. Conform het beloningsbeleid is  de variabele beloning gemaximeerd,  afhankelijk van zowel financiële als niet-financiële criteria en bestaat uit zowel cash als non- cash instrumenten. Onderscheid wordt gemaakt tussen variabel inkomen dat direct betaalbaar wordt gesteld en een gedeelte dat uitgesteld wordt uitbetaald. De variabele beloning bestaat uit een voorwaardelijk en onvoorwaardelijk toegekend gedeelte.
Het inkomen van de medewerkers bestaat uit een vast maandloon, de vakantietoeslag en een dertiende maand. Enkele leden van het Management Team, die tevens onderdeel uitmaken van de geïdentificeerde medewerkers, ontvangen een vaste onkostenvergoeding en/of een variabele beloning. Deze variabele beloning is gemaximeerd op een maandsalaris. Het voorwaardelijk toegekende gedeelte van de variabele beloning wordt slechts uitbetaald of verworven wanneer dit met de financiële toestand van Leidsche verzekeringen te verenigen is en door de prestaties van Leidsche verzekeringen en het betreffende directielid of medewerker te rechtvaardigen is. Van de variabele beloningsregeling gaat geen perverse prikkels uit die leiden tot het nemen van onverantwoorde risico’s en onzorgvuldig handelen van directieleden of medewerkers. Hiermee sluit ons beloningsbeleid aan op de eisen die Leidsche verzekeringen stelt aan haar dienstverlening en volgen wij hiermee de richtlijnen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten, de DNB (De Nederlandse Bank) en Solvency II op het gebied van beheerst beloningsbeleid.

Geaggregeerde kwantitatieve informatie over de beloning
In 2018 heeft Leidsche verzekeringen de volgende bedragen aan de 21 (13 FTE) geïdentificeerde medewerkers (2 leden statutaire directie, 4 leden RvC, 15 overige geïdentificeerde medewerkers o.a. leden van het management team en de houders van de Risk Management, Acturial, Compliance en Internal Audit functie) uitbetaald.

2018

* getallen in duizend
Geïdentificeerde medewerkers (N=21)
Vaste beloning

(bruto loon, vakantietoeslag, 13e maand, vaste onkostenvergoedingen (excl. pensioenlasten)
  
Euro 1.885*
 
Variabele beloning
  • Onvoorwaardelijk toegekend, in contanten (direct) uitgekeerd
  • Onvoorwaardelijk toegekend, non-cash niet (direct) uitgekeerd
  • Voorwaardelijk toegekend, in contanten (niet direct uitgekeerd)
  • Voorwaardelijk toegekend, non-cash niet (direct) uitgekeerd.
Euro 21,2*

Euro 17,75*

Euro 11,8*

Euro 11,8*
 
 
 
 
 
 
 
 
 De in 2018 toegekende variabele beloning heeft betrekking op het jaar 2017.