Ons duurzaam beleggingsbeleid


Duurzaam beleid op hoofdlijnen

Leidsche verzekeringen is zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van mens en milieu. Een duurzame en maatschappelijk verantwoorde samenstelling van de beleggingen vinden wij heel belangrijk. Daarom hebben wij een duurzaam beleggingsbeleid, voor onze eigen beleggingen en voor beleggingen door klanten met een beleggingsverzekering.

Klanten met een beleggingsverzekering beleggen voor eigen rekening en risico. Het belegde vermogen wordt voornamelijk aangehouden in indextrackers en beleggingsfondsen van externe fondsaanbieders. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hierin serieus en streven naar beleggingen die een goede combinatie van (duurzaam) rendement en risico hebben. Bovendien vragen wij polishouders minimaal 5% van de poliswaarde duurzaam te beleggen (in ‘lichtgroene’ ESG-beleggingen).

We ondersteunen waar mogelijk duurzaam ondernemen en beleggen. Niet alleen omdat het soms risico verlaagt en rendement verhoogt maar omdat we actief willen bijdragen aan een betere wereld.

Daarom kijken we goed in welke producten, bedrijven en landen de beleggingsfondsen beleggen. Daarvoor hebben we beleid gemaakt dat we graag met u delen.
Duurzaam beleid op hoofdlijnen
 • We bepalen zorgvuldig in welke beleggingsfondsen en ETFs polishouders kunnen beleggen en houden die in de gaten. Bij de samenstelling van het beleggingsassortiment heeft duurzaamheid een nadrukkelijke plaats.
 • ​De beleggingen voldoen aan maatschappelijke richtlijnen (zoals United Nations Global Compact en de OESO Richtlijnen)
 • Wij ondersteunen met de invulling van ons beleid alle Duurzame Ontwikkeling Doelen van de Verenigde Naties.
 • Wij sluiten beleggingen uit die in strijd zijn met onze overtuigingen over maatschappelijk verantwoord beleggen. Met ons actieve uitsluitingenbeleid op clustermunitie en tabaksproducenten steunen we extra de duurzame ontwikkelingsdoelen:
  • Gezondheid en welzijn
  • Veilige en duurzame steden
  • Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
 • We streven naar jaarlijkse verbetering van de duurzaamheid van onze beleggingen.
 • De verduurzaming van het beleggingsassortiment van Leidsche is een continu proces.
 • We betrekken onze fondsbeheerders en vermogensbeheerders bij dit beleid.
Onze beleggingsovertuigingen

 1. Een beleggingsverzekering is een belegging voor de langere termijn.
 2. Wij kiezen voor onafhankelijke externe fondsbeheerders, vermogensbeheerders en adviseurs.
 3. Beleggingen moeten begrijpelijk en transparant zijn.
 4. We zijn kritisch op de kosten van beleggingen.
 5. We streven naar flexibiliteit, zodat rekening kan worden gehouden met wijzigende omstandigheden.
 6. ESG-beleggen loont en daarom zoeken wij bij de selectie van beleggingsmogelijkheden voor onze verzekeringen zoveel mogelijk aansluiting bij de uitgangspunten van ons duurzaamheidsbeleid.
We verwachten veel van onze fonds- en vermogensbeheerders
 • Van aanbieders van beleggingsfondsen en indextrackers verwachten we dat ze hun ESG verantwoordelijkheid nemen en waar mogelijk in dialoog gaan met ondernemingen om duurzaamheid te verbeteren;
 • We verwachten een deugdelijk ESG beleid en adequate rapportage.
Duurzaam vertalen we naar de volgende ESG aandachtsgebieden
 1. Wij werken actief aan een vergroening van het beleggingsassortiment;
 2. Iedere fondsbeheerder moet een duurzaam beleggingsbeleid hebben, dat aansluit op ons duurzaam beleggingsbeleid;
 3. ESG is een integraal onderdeel van de risicoanalyse en de belegging strategie;
 4. We verwachten actief eigenaarschap van fonds- en vermogensbeheerders.
Hoe we een beheerst ESG beleid voeren
 • We hebben een heldere ESG ambitie in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en de OESO richtlijnen;
 • We voeren een gecontroleerd ESG beleidsproces uit;
 • We tonen zelf ook eigenaarschap.
  Informatie over onze beleggingsportefeuilles
Zo werken we aan een gezonde basis voor een duurzame oude dag.