Individueel Vermogensbeheer

Leidsche verzekeringen biedt u een groot assortiment beleggingsmogelijkheden.

Een van de mogelijkheden is om binnen een verzekering met een minimale eenmalige premie van € 50.000  gebruik te maken van de diensten van verschillende onafhankelijke vermogensbeheerders.

Elke vermogensbeheerder beschikt over alle benodigde vergunningen die nodig zijn om het vermogen in uw beleggingsverzekering volgens afspraak te beheren (niet mogelijk bij pensioenverzekeringen voor werknemers).

Overige beleggingsmogelijkheden:

Zo werkt Individueel Vermogensbeheer

Individueel vermogensbeheer is bij een aantal vermogensbeheerders al beschikbaar voor verzekeringen met een eenmalige premie-inleg (koopsom) vanaf € 50.000.

Online inzage

Indien gewenst stelt Leidsche verzekeringen u een internetapplicatie ter beschikking waarmee u dagelijks de waardeontwikkeling van uw verzekering kunt volgen. Daarbij krijgt iedere verzekeringnemer tevens een internetapplicatie waarmee u het door de vermogensbeheerder beheerde deel van uw geld tot in detail kunt volgen.

De wijze waarop de vermogensbeheerder uw geld zal beleggen past in alle gevallen binnen het beleggingsprofiel en mandaat dat samen met u is opgesteld. Daarbinnen zal de beheerder bepalen op welke wijze uw beleggingen worden ingevuld. Leidsche verzekeringen heeft geen invloed op de beleggingskeuzes die de vermogensbeheerder maakt.

Voor de verzekering betaalt u aan Leidsche verzekeringen de afgesproken kosten en risicopremies. De kosten voor het individueel vermogensbeheer zijn per vermogensbeheerder verschillend en hierin wordt u vooraf duidelijk inzicht geboden.
  
Hoe werkt het?

Wanneer u gebruik maakt van individueel vermogensbeheer zal een klein deel van het bedrag van de inleg voor verrekening van kosten, risicopremies en/of uitkeringen door Leidsche verzekeringen aangehouden worden in (een combinatie van) defensieve beleggingsfondsen. Dit om het verrekenen zo efficiƫnt mogelijk te laten plaatsvinden zonder dat steeds contact hierover opgenomen moet worden met de betreffende vermogensbeheerder. Hierdoor blijven de kosten in de verzekering laag.

In welke situaties is het beschikbaar?

Individueel vermogensbeheer is bij een aantal vermogensbeheerders al beschikbaar voor verzekeringen met een eenmalige premie-inleg (koopsom) vanaf € 50.000.

LET OP ! Wie geld belegt,  neemt een financieel risico. Ook bij deze levensverzekering loopt u een beleggingsrisico. Het bedrag dat wordt betaald, wordt niet volledig belegd, een deel gaat op aan kosten en verzekeringspremies. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen die in het verleden zijn behaald, garanderen niets voor de toekomst.

Het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank is niet van toepassing op de beleggingen van uw verzekering.