Systeem Beleggen

Leidsche verzekeringen biedt u een groot assortiment beleggingsmogelijkheden.

Een van de mogelijkheden is om gebruik te maken van Systeem Beleggen, een automatische belegging in indextrackers waarbij richting einddatum van de verzekering automatisch defensiever wordt belegd.

Overige beleggingsmogelijkheden:

Zo werkt Systeem Beleggen

Leidsche verzekeringen biedt de mogelijk om uw koopsom of premie te beleggen in Systeem Beleggen. Systeem Beleggen houdt in dat er volgens een vooraf door Leidsche verzekeringen bepaald maandelijks schema wordt belegd.
De beleggingen worden gedaan in aandelen, vastgoed en staatsobligaties (en bij een Hypotheek/Netto variant ook in een Geldmarkt fonds).


U hebt de keus uit drie schema's:  
 • Wereldwijd Systeem Beleggen
 • Duurzaam Systeem Beleggen 
 • Europees Systeem Beleggen
En u kunt kiezen uit drie risicoprofielen per schema:
 • Defensief
 • Neutraal
 • Offensief

Systeem Beleggen is een volautomatisch systeem van beleggen.

Binnen Systeem Beleggen wordt automatisch de mate van risico van de beleggingen afgebouwd in de tijd. Loopt een verzekering nog 40 jaar tot aan de einddatum? Dan wordt risicovoller belegd. Is de resterende duur nog maar kort? Dan wordt defensiever belegd. Maandelijks bekijkt Leidsche verzekeringen of er noodzaak is de actuele beleggingsmix aan te passen aan de beoogde verdeling zoals weergegeven in de beschrijvingen hieronder. Dit wordt “herbalanceren” genoemd.

Herbalanceren uit defensievere beleggingen naar aandelen en/of vastgoed zal niet plaatsvinden. Anders gezegd herbalanceren we alleen als we risico kunnen verlagen.

Door gebruikt te maken van maandelijkse stapjes in het beleggingsproces zijn de wijzigingen per maand klein en wordt daarmee tevens de best mogelijke spreiding van aan- en verkoopmomenten in de loop van de tijd gerealiseerd.

Leidsche verzekeringen kan, indien zij hiertoe aanleiding ziet, de samenstelling van de in de hieronder getoonde schema’s genoemde fondsen en fondsverdelingen wijzigen.

Op deze manier kunt u gebruik maken van interessante beleggingsmogelijk- heden tegen lage kosten. U belegt voordelig en gespreid zonder ingewikkelde keuzes.

Het beleggingsrisico blijft evenwel, ondanks het bovenstaande, volledig bij de verzekeringnemer liggen.

Hieronder kunt u meer informatie vinden over waar we precies in beleggen.

Hier kunt u de opzet van uw persoonlijke nieuwe Systeem Beleggen variant bekijken.

LET OP ! Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Ook bij deze levensverzekering loopt u een beleggingsrisico. Het bedrag dat wordt betaald, wordt niet volledig belegd, een deel gaat op aan kosten en verzekeringspremies. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen die in het verleden zijn behaald, garanderen niets voor de toekomst.

Het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank is niet van toepassing op de beleggingen van uw verzekering.

Hierin belegt Systeem Beleggen vanaf december 2017

Systeem Beleggen zal vanaf december 2017 in de onderstaande fondsen beleggen.

Wereldwijd Systeem Beleggen:

 • Wereldwijde aandelen:                Think Global Equity UCITS ETF
 • Europese staatsobligaties (3-5):  iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
 • Wereldwijde staatsobligaties:     iShares Global Govt Bond UCITS ETF
 • Wereldwijd vastgoed:                   Think Global Real Estate UCITS
Duurzaam Systeem Beleggen:
 • Duurzame aandelen:                     Think Sustainable World UCITS ETF
 • Europese staatsobligaties (3-5):  iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
 • Wereldwijde staatsobligaties:      iShares Global Govt Bond UCITS ETF
 • Wereldwijd vastgoed:                    Think Global Real Estate UCITS ETF
Europees Systeem Beleggen:
 • Europese aandelen:                       Think European Equity UCITS ETF
 • Europese staatsobligaties (3-5):   iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
 • Europese staatsobligaties:            Think iBoxx Government Bond UCITS ETF
 • Europees vastgoed                         iShares European Property Yield UCITS ETF

In geval van een Hypotheek/Netto Systeem Beleggen variant zal in de laatste jaren belegd worden in een Geldmarkt fonds. In dat geval wordt belegd in het Institutional Euro Liquidity Fund van BlackRock.

Meer informatie betreffende deze fondsen vindt u op de websites van Blackrock (iShares) en Think ETF's.
 

LET OP !
Wie geld belegt neemt een financieel risico. Ook bij deze levensverzekering loopt u een beleggingsrisico. Het bedrag dat wordt betaald, wordt niet volledig belegd, een deel gaat op aan kosten en verzekeringspremies. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen die in het verleden zijn behaald garanderen niets voor de toekomst.
 
Het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank is niet van toepassing op de beleggingen van uw verzekering.