U zoekt een overlijdenrisicoverzekering bij uw nieuwe hypotheek


De Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL-HYP is een voordelige overlijdensrisicoverzekering.  

U kunt van deze verzekering gebruik van maken als u zich herkent in het onderstaande:
  • U bent een particulier, ondernemer of DGA.
  • Uw leeftijd is mimaal 18 jaar en maximaal 65 jaar bij aanvang van de verzekering.
  • U zoekt een verzekering met een looptijd van 40 jaar of minder.
  • U wilt zich niet verzekeren tot een leeftijd hoger dan 80 jaar.
  • U sluit een nieuwe hypotheek af binnen zes maanden voor of na de begindatum van deze verzekering.
  • U laat deze hypotheek inschrijven in het Kadaster binnen de gestelde termijn.
  • U zoekt een te verzekeren bedrag van maximaal € 750.000.
  • U zoekt een voordelige verzekering, een handtekeningloos digitaal aanvraagtraject en een vereenvoudigd medisch vragenformulier.

U behoort niet tot de doelgroep van deze verzekering als:

  • U zich in niet minimaal in een van bovenstaande beschrijvingen herkent.
  • De overige informatie en polisvoorwaarden niet bij u passen (vraag ook uw assurantiebemiddelaar hier naar).
In dat geval is wellicht een van onze andere orv's voor u meer passend.