Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL-HYP


De Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL-HYP is  bedoeld om het financiële risico van overlijden bij een nieuwe hypotheek af te dekken.  Doelgroep is iedereen die een hypotheek afsluit binnen zes maanden voor of na de begindatum van deze verzekering en een verzekerd bedrag tot een maximum van € 750.000 zoekt. 

 • Doelgroep is een potentiële verzekeringnemer die een hypotheek afsluit binnen zes maanden voor of na de begindatum van deze verzekering. 

Ook binnen deze overlijdensrisicoverzekering worden uw betaalde premies niet in een individueel premiedepot geinvesteerd. U heeft hierdoor geen recht op een uitkering van de opgebouwde waarde in geval van voortijdig beëindigen van de polis. Uiteraard keert de polis wel het verzekerde bedrag uit in geval van overlijden. 

Onze andere overlijdensrisicoverzekering, de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL geeft u bij tussentijdse beëindiging wel uw afkoopwaarde uit het premiedepot terug. De Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL biedt u een alternatief indien u geen nieuwe hypotheek afsluit of een verzekerd bedrag groter dan €750.000 wenst te verzekeren. 

Het loont om voorafgaand aan een keuze voor de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL-HYP deze met  de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL en de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL te vergelijken! 
 

 

Voordelen

De Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL-HYP verzekert u een gegarandeerd bedrag bij overlijden voor een vaste termijn. Zo weet u zeker dat uw nabestaanden financieel verzorgd achterblijven.
 • Alleen beschikbaar indien een nieuwe hypotheek bij het Kadaster wordt ingeschreven maximaal 6 maanden voor of na de aanvangsdatum van de verzekering
 • Zekerheid van een Nederlandse verzekeraar
 • De zekerheid dat uw premie en voorwaarden na aanvang van de verzekering niet kunnen wijzigen
 • Verzekering op het leven van 1 of 2 personen
 • Verzekerde bedragen zijn mogelijk tot € 750.000
 • Aanvangsleeftijd minimaal 18 jaar en maximaal 65 jaar
 • Looptijden van de verzekering vanaf 1 tot max. 40 jaar
 • Geen minimale premie
 • De mogelijkheid uw verzekering te verpanden
 • Extra korting voor niet-rokers
 • Korte gezondheidsverklaring
 • Snel en volledig digitaal proces zonder handtekeningen via uw assurantiebemiddelaar
 • Gedurende de gehele looptijd gelijkblijvende premies
 • Het gemak van automatisch incasseren van uw premie
 • Keuze uit een gelijkblijvend of een dalend verzekerd bedrag
 • Bij dalende verzekerde bedragen daalt het verzekerde bedrag iedere maand
Specifiek voor de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL-HYP zijn de extra lage premie en de hypotheek voorwaarde.
Lage premie

De Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL-HYP biedt u doorgaans de laagste premie. Dit is het gevolg van het feit dat de verzekering tijdens de looptijd geen (premievrije) waarde heeft en u door de aanwezigheid van een nieuwe hypotheek een extra scherpe premie aanbieding van ons krijgt. U heeft zo de zekerheid van een lage premie.

Eenvoudig maandelijks premiebetalen

Bij uw Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL-HYP worden uw maandelijkse premies automatisch geïncasseerd. Dit zorgt bij ons voor minder werkzaamheden. Hierdoor kunnen wij de kosten van deze verzekering laag houden en dit ziet u terug in de premie!

Lage kosten

De kosten zijn een onderdeel van uw premie. Door het betalen van de premie betaalt u ook alle kosten die voor de verzekering nodig zijn. U hoeft aan ons dus geen andere kosten te betalen. Ook niet als u de verzekering wilt veranderen of beëindigen. U weet zo waar u aan toe bent!

Zekerheid

U heeft de zekerheid van een degelijke Nederlandse verzekeraar. 

Verzekering aanvragen

Uw assurantiebemiddelaar kan een offerte voor u maken of een verzekering aanvragen. Hij/zij vervaardigt de offerte voor u, vraagt namens u de verzekering digitaal aan en begeleidt u bij de acceptatie van de verzekering.

Indien u nog geen assurantiebemiddelaar heeft brengen we u graag in contact met iemand in uw regio. 

Zodra uw aanvraag binnen is, wordt uw aanvraag medisch en (indien nodig) financieel geaccepteerd.

Mogelijk wilt u met uw assurantiebemiddelaar deze verzekering afsluiten zonder advies (execution only dienstverlening). In dat geval raden we u aan u te laten informeren over de inhoud van de dienstverlening die u geboden wordt met en zonder advies, de risico's van het product en de voor- en nadelen goed tegen elkaar af te wegen.

Medische acceptatie

Nadat uw verzekering aangevraagd is gaat Leidsche verzekeringen uw aanvraag beoordelen. U leest hier meer over de wijze waarop we dit doen.

Financiële acceptatie

Er is geen financiële acceptatie van toepassing als het verzekerde bedrag van de aanvraag inclusief reeds bij Leidsche verzekerde bedragen lager is dan of gelijk is aan € 750.000.  

Indien het samengestelde risico groter is dan € 750.000 zal er wel financiële acceptatie plaatsvinden. 

Doel van deze extra vragen is inzicht te krijgen in de reden waarom u de overlijdensrisicodekking gaat afsluiten.

Service

Tijdens de looptijd van uw verzekering kunt u verschillende vragen hebben. Hieronder kunt u informatie vinden over zaken waar u tegen aan kunt lopen.

Voor overige zaken kunt u terecht bij uw assurantiebemiddelaar, of u kunt contact met onze klantenservice opnemen.

Premie betalen

U betaalt een maandelijkse premie die via automatische SEPA incasso bij u wordt afgeschreven.

Betaalt u (langere termijn) de premie voor uw verzekering niet dan zal uw verzekering vervallen.

Overlijdensgeval

In geval van een onverhoopt overlijden heeft u als nabestaande doorgaans al genoeg aan uw hoofd. We willen u graag zo goed mogelijk helpen bij het doorgeven van het overlijdensgeval en het regelen van de uitkering van de verzekerde som.

Uw assurantieadviseur is hierbij uw eerste aanspreekpunt. Hij/zij zal ons melding maken van het overlijdensgeval en verder alles met u afstemmen.

Natuurlijk kunt u ook direct contact met ons opnemen. We helpen u graag verder en wensen u sterkte bij de verwerking van uw verlies!

Voortijdig beëindigen verzekering

Bij beëindiging van de verzekering voor de in de polis opgenomen einddatum vervalt de verzekering. U ontvangt geen (premievrije) waarde en u hoeft dan geen premie meer te betalen.

Beëindiging op einddatum

Bij beëindiging van de verzekering op de in de polis opgenomen einddatum van de verzekering wordt de verzekering beëindigd. De verzekerde dekking vervalt dan.

Er vindt geen teruggave van waarde plaats. U hoeft natuurlijk op dat moment ook geen premie meer te betalen.

Vooraf geïnformeerd worden over de uitslag van de medische beoordeling

U heeft het recht vooraf geïnformeerd te worden over de medische beslissing die uitgebracht zal worden aan Leidsche verzekeringen. Wilt u gebruik maken van dit recht? Geef ons dit dan bij uw aanvraag duidelijk aan.