Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL


De Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL is speciaal ontwikkeld om voor u de kosten van een overlijdensrisicoverzekering zo laag mogelijk te houden. Dit doen we door de door u betaalde premie niet in een individueel premiedepot te storten. U heeft hierdoor geen recht op een uitkering van de opgebouwde waarde in geval van voortijdig beëindigen van de polis. Uiteraard keert de polis wel het verzekerde bedrag uit in geval van overlijden. U betaalt hierdoor een premie die tot wel 35% lager kan zijn!

Onze andere overlijdensrisicoverzekering, de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL geeft u als u de verzekering voor de einddatum stopt wel uw afkoopwaarde uit het premiedepot terug. De Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL-HYP kan, indien u een hypotheek afsluit en een verzekerd bedrag van maximaal € 750.000 euro zoekt, een alternatief voor zijn. 

Het loont om voorafgaand aan een keuze voor de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL deze met  de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL-HYP en de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL te vergelijken!

Voordelen

De Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL verzekert u een gegarandeerd bedrag bij overlijden voor een vaste termijn. Zo weet u zeker dat uw nabestaanden financieel verzorgd achterblijven.
  • Verzekering op het leven van 1 of 2 personen
  • Verzekerde bedragen zijn mogelijk tot € 2.500.000, daarboven in overleg met onze binnendienst
  • Looptijden van de verzekering vanaf 5 tot max. 40 jaar
  • De mogelijkheid uw verzekering te verpanden
  • Extra korting voor niet-rokers
  • Gedurende de gehele looptijd gelijkblijvende premies
  • Het gemak van automatisch incasseren van uw premie
  • Keuze uit een gelijkblijvend of een dalend verzekerd bedrag
  • Bij dalende verzekerde bedragen daalt het verzekerde bedrag iedere maand
Specifiek voor de Overlijdensrisicoverzekering SL zijn de lage premie en de maandelijkse betaling.
Lage premie

In vergelijking tot de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL, biedt de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL u doorgaans de laagste premie. Dit is het gevolg van het feit dat de verzekering tijdens de looptijd geen (premievrije) waarde heeft. U ontvangt hierdoor een korting op de premie die kan oplopen tot wel 35%.

Eenvoudig maandelijks premiebetalen

Bij uw Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL worden uw maandelijkse premies automatisch geïncasseerd. Dit zorgt bij ons voor minder werkzaamheden. Hierdoor kunnen wij de kosten van deze verzekering laag houden en dit ziet u terug in de premie!

Lage kosten

De kosten zijn een onderdeel van uw premie. Door het betalen van de premie betaalt u ook alle kosten die voor de verzekering nodig zijn. U hoeft dus geen andere kosten te betalen. Ook niet als u de verzekering wilt veranderen of beëindigen.

Zekerheid

U heeft de zekerheid van een degelijke Nederlandse verzekeraar.

Verzekering aanvragen

Uw assurantiebemiddelaar kan een offerte voor u maken of een verzekering aanvragen. Hij/zij vervaardigt de offerte voor u, vraagt namens u de verzekering digitaal aan en begeleidt u bij de acceptatie van de verzekering.

Indien u nog geen assurantiebemiddelaar heeft brengen we u graag in contact met iemand in uw regio. 

Zodra uw aanvraag binnen is, wordt uw aanvraag financieel en medisch geaccepteerd.

Mogelijk wilt u met uw assurantiebemiddelaar deze verzekering afsluiten zonder advies (execution only dienstlening). In dat geval raden we u aan u te laten informeren over de inhoud van de dienstverlening die u geboden wordt met en zonder advies, de risico's van het product en de voor- en nadelen goed tegen elkaar af te wegen.

Medische acceptatie

Nadat uw verzekering aangevraagd is gaat Leidsche verzekeringen uw aanvraag beoordelen. U leest hier meer over de wijze waarop we dit doen.

Financiële acceptatie

Houdt u er rekening mee dat wanneer u bij overlijden meer wenst te verzekeren dan € 500.000 wij u aanvullende financiële vragen zullen stellen. Doel van deze extra vragen is inzicht te krijgen in de reden waarom u de overlijdensrisicodekking gaat afsluiten.

Service

Tijdens de looptijd van uw verzekering kunt u verschillende vragen hebben. Hieronder kunt u informatie vinden over zaken waar u tegen aan kunt lopen.

Voor overige zaken kunt u terecht bij uw assurantiebemiddelaar, of u kunt contact met onze klantenservice opnemen.

Premie betalen

U betaalt een maandelijkse premie die via automatische SEPA incasso bij u wordt afgeschreven.

Betaalt u (langere termijn) de premie voor uw verzekering niet dan zal uw verzekering vervallen.

Overlijdensgeval

In geval van een onverhoopt overlijden heeft u als nabestaande doorgaans al genoeg aan uw hoofd. We willen u graag zo goed mogelijk helpen bij het doorgeven van het overlijdensgeval en het regelen van de uitkering van de verzekerde som.

Uw assurantieadviseur is hierbij uw eerste aanspreekpunt. Hij/zij zal ons melding maken van het overlijdensgeval en verder alles met u afstemmen.

Natuurlijk kunt u ook direct contact met ons opnemen. We helpen u graag verder en wensen u sterkte bij de verwerking van uw verlies!

Voortijdig beëindigen verzekering

Bij beëindiging van de verzekering voor de in de polis opgenomen einddatum vervalt de verzekering. U ontvangt geen (premievrije) waarde en u hoeft dan geen premie meer te betalen.

Beëindiging op einddatum

Bij beëindiging van de verzekering op de in de polis opgenomen einddatum van de verzekering wordt de verzekering beëindigd. De verzekerde dekking vervalt dan.

Er vindt geen teruggave van waarde plaats. U hoeft natuurlijk op dat moment ook geen premie meer te betalen.

Vooraf geïnformeerd worden over de uitslag van de medische beoordeling

U heeft het recht vooraf geïnformeerd te worden over de medische beslissing die uitgebracht zal worden aan Leidsche verzekeringen. Wilt u gebruik maken van dit recht? Geef ons dit dan bij uw aanvraag duidelijk aan.