Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL

De Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL is speciaal ontwikkeld om voor u de lasten van een overlijdensrisicoverzekering zo laag mogelijk te houden. Ook bij voortijdige beëindiging van de verzekering. Dit doen we door de door u betaalde premies in een individueel premiedepot te storten. U heeft hierdoor recht op een uitkering van de opgebouwde waarde als u de verzekering voor de einddatum stopt. Uiteraard keert de polis het verzekerde bedrag uit in geval van overlijden.

Onze andere overlijdensrisicoverzekering, de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL geeft u bij tussentijdse beëindiging geen afkoopwaarde uit het premiedepot terug.

Het loont om voorafgaand aan een keuze voor de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL deze met  de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL en de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL-HYP te vergelijken!

Voordelen

De Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL verzekert u een gegarandeerd bedrag bij overlijden voor een vaste termijn. Zo weet u zeker dat uw nabestaanden financieel verzorgd achterblijven.

 • Verzekering op het leven van 1 of 2 personen;
 • Verzekerde bedragen vanaf € 5.000 tot € 2.500.000, daarboven in overleg binnendienst;
 • Looptijden van de verzekering vanaf 5 tot max. 40 jaar;
 • Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering: teruggave premiedepot (- € 100);
 • Extra korting voor niet-rokers;
 • Maandelijks gelijkblijvende premies;
 • Het gemak van automatisch incasseren van uw premie;  
 • Keuze uit een gelijkblijvend of een dalend verzekerd bedrag.
Specifiek voor de Overlijdensrisicoverzekering XL zijn de lage maandlasten en de teruggave van het netto premiedepot bij voortijdige beeindiging van de verzekering.
Lage lasten

De Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL biedt u in sommige gevallen bij eventueel tussentijdse beëindigen van de verzekeringen een lager lastenniveau dan de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL. U bespaart hierdoor mogelijk veel geld! Uw adviseur kan u daar meer over vertellen.  Weet u zeker dat u niet tussentijds zult gaan beëindigen dan is mogelijk de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL een aantrekkelijke optie voor u.

Eenvoudig maandelijks premiebetalen

Bij uw Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL worden uw maandelijkse termijnbetalingen geïnvesteerd in het premiedepot. Uw premiedepot bouwt waarde op die u van ons (deels) terugkrijgt als u vroegtijdig uw verzekering zou willen beëindigen. 

Premiedepot
 • Leidsche verzekeringen werkt binnen de ORV XL met een premiedepot (buiten de verzekering).
 • Maandelijks gelijkblijvende termijnbetalingen worden geïnvesteerd in het premiedepot.
 • Het premiedepot is belast binnen Box-3.
 • Aan het premiedepot worden naast leeftijdsafhankelijke risicopremies ook de eerste-, doorlopende- en mutatie kosten onttrokken. Zie Lage kosten.
 • De risico´s worden achter de schermen verzekerd tegen een premie die afhankelijk is van de leeftijd.
 • Op deze wijze wordt in de eerste helft van de verzekeringsduur een waarde opgebouwd in het premiedepot die in de laatste helft van de verzekeringsduur aangesproken wordt om uiteindelijk zonder waarde op de einddatum te eindigen.
 • Over een positief saldo in het premiedepot vergoedt Leidsche verzekeringen 2,00% rente op jaarbasis. Over een eventueel (tijdelijk) negatief saldo in het premiedepot wordt 2,00% rente op jaarbasis in rekening gebracht.
 • Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering (anders dan na overlijden) wordt na verrekening van €100 mutatiekosten de eurowaarde van het resterende positieve saldo uitgekeerd aan de verzekeringnemer.
 • Na overlijden vervalt de volledige waarde van het aanwezige premiedepot aan de verzekeraar die op dat moment het verzekerde bedrag bij overlijden zal uitkeren.
 • Het verloop van het premiedepot is weergegeven in de offerte en is voor de klant en zijn adviseur dagelijks te volgen via internet. Het saldo van het premiedepot kan tussentijds oplopen tot honderden of zelfs duizenden euro´s.
Lage kosten

Algemeen
Alle in rekening gebrachte kosten worden ten laste van het premiedepot gebracht.


Eerste kosten (eenmalig voor de opmaak van uw polis en acceptatie)
 • De eerste kosten bedragen voor een verzekering op één leven: 0,15% van het verzekerde bedrag bij overlijden met een minimum van €100 en een maximum van €500
 • De eerste kosten bedragen voor een verzekering op twee levens: 0,225% van het verzekerde bedrag bij overlijden met een minimum van €150 en een maximum van €750
Doorlopende poliskosten
 • In de premiebetalende periode: Per maand €1,75 plus 6% van iedere ontvangen maandbetaling voor administratiekosten.
 • Indien de premie gestopt is vanwege ingekorte duur premiebetaling: Per maand €3,75.
Mutatiekosten
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering (in geval van in leven zijn van de verzekerde) wordt €100 mutatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden in mindering gebracht op de uit te keren waarde van het premiedepot voor zover het depot voldoende waarde bevat.
Voortijdig beëindigen verzekering

Bij beëindiging van de verzekering voor de in de polis opgenomen einddatum wordt het premiedepot aan de verzekeringnemer teruggegeven onder inhouding van € 100 mutatiekosten. De verzekering vervalt daarna.

Zekerheid

U heeft de zekerheid van een degelijke Nederlandse verzekeraar.

Verzekering aanvragen

Uw assurantiebemiddelaar kan een offerte voor u maken of een verzekering aanvragen. Hij/zij vervaardigt de offerte voor u, vraagt namens u de verzekering digitaal aan en begeleidt u bij de acceptatie van de verzekering.

Indien u nog geen assurantiebemiddelaar heeft brengen we u graag in contact met iemand in uw regio. 

Zodra uw aanvraag binnen is, wordt uw aanvraag financieel en medisch geaccepteerd.

Mogelijk wilt u met uw assurantiebemiddelaar deze verzekering afsluiten zonder advies (execution only dienstlening). In dat geval raden we u aan u te laten informeren over de inhoud van de dienstverlening die u geboden wordt met en zonder advies, de risico's van het product en de voor- en nadelen goed tegen elkaar af te wegen.

Financiële acceptatie

Houdt u er rekening mee dat wanneer u bij overlijden meer wenst te verzekeren dan € 500.000 wij u aanvullende financiële vragen zullen stellen. Doel van deze extra vragen is inzicht te krijgen in de reden waarom u de overlijdensrisicodekking gaat afsluiten.

Medische acceptatie

Nadat uw verzekering aangevraagd is gaat Leidsche verzekeringen uw aanvraag beoordelen. U leest hier meer over de wijze waarop we dit doen.

Vooraf geïnformeerd worden over de uitslag van de medische beoordeling

U heeft het recht vooraf geïnformeerd te worden over de medische beslissing die uitgebracht zal worden aan Leidsche verzekeringen. Wilt u gebruik maken van dit recht? Geef ons dit dan bij uw aanvraag duidelijk aan.

Service

Tijdens de looptijd van uw verzekering kunt u verschillende vragen hebben. Hieronder kunt u informatie vinden over zaken waar u tegen aan kunt lopen.


Voor overige zaken kunt u terecht bij uw assurantiebemiddelaar, of u kunt contact met onze klantenservice opnemen.
Premie betalen

U betaalt een maandelijkse premie die via automatische SEPA incasso bij u wordt afgeschreven.

Betaalt u (langere termijn) de premie voor uw verzekering niet dan zal uw verzekering vervallen.

Overlijdensgeval

In geval van een onverhoopt overlijden heeft u als nabestaande doorgaans al genoeg aan uw hoofd. We willen u graag zo goed mogelijk helpen bij het doorgeven van het overlijdensgeval en het regelen van de uitkering van de verzekerde som.


Uw assurantieadviseur is hierbij uw eerste aanspreekpunt. Hij/zij zal ons melding maken van het overlijdensgeval en verder alles met u afstemmen.

Natuurlijk kunt u ook direct contact met ons opnemen. We helpen u graag verder en wensen u sterkte bij de verwerking van uw verlies!
Voortijdig beëindigen verzekering

Bij beëindiging van de verzekering voor de in de polis opgenomen einddatum wordt het premiedepot aan de verzekeringnemer teruggegeven onder inhouding van € 100 mutatiekosten. De verzekering vervalt daarna.

Beëindiging op einddatum

Bij beëindiging van de verzekering op de in de polis opgenomen einddatum van de verzekering wordt de verzekering beëindigd. De verzekerde dekking vervalt dan.


Er vindt geen teruggave van waarde plaats. U hoeft natuurlijk op dat moment ook geen premie meer te betalen.