Activeringsresultaten beleggingsverzekeringen

Leidsche verzekeringen

Leidsche verzekeringen heeft per 31 december 2016 100% klanten met een hypotheekgebonden beleggingsverzekering geactiveerd. Dit resultaat is als volgt samengesteld:

Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht 31,5%
Verzekering is premievrij gemaakt of aangepast 10,3%
Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen 53,9%
Klant ondanks intensieve inspanningen niet bereikt 4,4%
Klant heeft nog geen keuze gemaakt 0,0%
 
De resultaten zijn afgerond op 1 decimaal. Daardoor kunnen er afrondingsverschillen optreden en kan het zijn dat het totaal niet altijd op 100% uitkomt.
 
Categorie ‘natuurlijk verval of afgekocht’
Dit betreft beleggingsverzekeringen die zijn beëindigd door natuurlijk verval en afkoop van de beleggingsverzekering. Beëindiging door natuurlijk verval kan komen doordat de beleggingsverzekering tot uitkering is gekomen door het overlijden van de verzekerde of omdat de looptijd van de beleggingsverzekering verstreken is. Beleggingsverzekeringen die zijn afgekocht door de klant zijn op initiatief van de klant beëindigd voor het verstrijken van de looptijd.
 
Categorie ‘premievrij of aangepast’
Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarin de beleggingsverzekering wordt aangepast. In de meeste gevallen is dit gebeurd op verzoek van de klant. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van de overlijdensrisicodekking of het overstappen naar andere beleggingsfondsen. Het gevolg van deze aanpassing is in de regel dat de beleggingsverzekering meer vermogen op gaat bouwen en de klant dichter bij zijn oorspronkelijke doelkapitaal komt. Daarnaast kan de beleggingsverzekering ook premievrij zijn gemaakt. Dit betekent dat de klant geen premie meer betaalt voor de beleggingsverzekering. Een reden voor het premievrij maken van een beleggingsverzekering kan zijn dat het afkopen van de beleggingsverzekering om fiscale redenen ongunstiger is voor de klant. Als de verzekeraar de beleggingsverzekering op eigen initiatief heeft aangepast of anderszins een wijziging heeft aangebracht, valt de beleggingsverzekering ook in deze categorie.
 
Categorie ‘keuze om niets te doen’
Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarbij de klant een bewuste keuze maakt om niets aan de beleggingsverzekering te veranderen na contact met de verzekeraar of de adviseur. Klanten kunnen deze keuze maken omdat zij de beleggingsverzekering beschouwen als louter een risicoverzekering en zij andere maatregelen hebben genomen om vermogen op te bouwen of besluiten extra af te lossen op de hypotheek. Het kan ook zijn dat er in de verzekering een garantie zit op een bepaald bedrag of rendement en dat klanten om die reden de verzekering wensen te behouden. Het kan ook zijn dat er bij de beleggingsverzekering geen sprake is van een gat tussen verwacht eindkapitaal en het eindkapitaal bij het afsluiten van de verzekering.
  
Categorie ‘ondanks intensieve inspanningen niet bereikt’
In deze categorie beleggingsverzekeringen zit de groep klanten die niet zijn bereikt door de verzekeraar ondanks intensieve inspanningen daartoe. Verzekeraars hebben zich ingespannen om correcte contactgegevens te verzamelen en meerdere malen op verschillende wijze contact met deze klanten proberen te krijgen. In deze categorie zit ook de groep klanten met wie de verzekeraar meerdere keren op verschillende wijzen inhoudelijk contact heeft gehad over de beleggingsverzekering maar van wie een weloverwogen keuze vervolgens uitblijft. Deze klanten kunnen indien zij daar alsnog behoefte aan hebben zich bij verzekeraar en/of adviseur melden voor een kosteloos hersteladvies en/of voor het daadwerkelijk wijzigen van de beleggingsverzekering. De verzekeraar is nu wel gestopt om hen actief te benaderen.
 
Categorie ‘nog geen keuze gemaakt’
De klanten met een beleggingsverzekering in deze categorie zijn nog niet geactiveerd door verzekeraar of adviseur. Verzekeraars moeten deze klanten dus nog activeren.
 
Leidsche verzekeringen heeft per 31 december 2016 100% klanten met een pensioengebonden beleggingsverzekering geactiveerd. Dit resultaat is als volgt samengesteld:
 
  Zeer kwetsbaar Kwetsbaar Minder kwetsbaar
Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht 34,1% 48,9% 79,6%
Verzekering is premievrij gemaakt of aangepast 9,5% 5,7% 0,4%
Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen 45,3% 31,6% 9,4%
Klant heeft in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gemaakt dat hij alle medewerking aan het maken van een weloverwogen keuze weigert 2,7% 5,2% 0,0%
Klant ondanks intensieve inspanningen niet bereikt 8,5% 8,6% 4,5%
Klant geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkheden 0,0% 0,0% 6,1%
Klant heeft nog geen keuze gemaakt 0,0% 0,0% 0,0%
 
De resultaten zijn afgerond op 1 decimaal. Daardoor kunnen er afrondingsverschillen optreden en kan het zijn dat het totaal niet altijd op 100% uitkomt.
Categorie ‘natuurlijk verval of afgekocht’
Dit betreft beleggingsverzekeringen die zijn beëindigd door natuurlijk verval en afkoop van de beleggingsverzekering. Beëindiging door natuurlijk verval kan komen doordat de beleggingsverzekering tot uitkering is gekomen door het overlijden van de verzekerde of omdat de looptijd van de beleggingsverzekering verstreken is. Beleggingsverzekeringen die zijn afgekocht door de klant zijn op initiatief van de klant beëindigd voor het verstrijken van de looptijd.
 
Categorie ‘premievrij of aangepast’
Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarin de beleggingsverzekering wordt aangepast. In de meeste gevallen is dit gebeurd op verzoek van de klant. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van de overlijdensrisicodekking of het overstappen naar andere beleggingsfondsen. Het gevolg van deze aanpassing is in de regel dat de beleggingsverzekering meer vermogen op gaat bouwen en de klant dichter bij zijn oorspronkelijke doelkapitaal komt. Daarnaast kan de beleggingsverzekering ook premievrij zijn gemaakt. Dit betekent dat de klant geen premie meer betaalt voor de beleggingsverzekering. Een reden voor het premievrij maken van een beleggingsverzekering kan zijn dat het afkopen van de beleggingsverzekering om fiscale redenen ongunstiger is voor de klant. Als de verzekeraar de beleggingsverzekering op eigen initiatief heeft aangepast of anderszins een wijziging heeft aangebracht, valt de beleggingsverzekering ook in deze categorie.
 
Categorie ‘keuze om niets te doen’
Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarbij de klant een bewuste keuze maakt om niets aan de beleggingsverzekering te veranderen na contact met de verzekeraar of de adviseur. Klanten kunnen deze keuze maken omdat zij deze beleggingsverzekering als een extraatje bovenop de tweede pijler pensioenvoorziening zien en niet primair afhankelijk zijn van de opbrengst van de beleggingsverzekering voor de pensioenvoorziening. Het kan ook zijn dat er in de verzekering een garantie zit op een bepaald bedrag of rendement en dat klanten om die reden de verzekering wensen te behouden. Het kan ook zijn dat er bij de beleggingsverzekering geen sprake is van een gat tussen verwacht eindkapitaal en het eindkapitaal bij het afsluiten van de verzekering. Ook vallen in deze categorie polissen waarbij de klant aantoonbaar en expliciet in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk heeft gemaakt dat hij alle medewerking aan het maken van een weloverwogen keuze weigert.
 
Categorie ‘ondanks intensieve inspanningen niet bereikt’
In deze categorie beleggingsverzekeringen zit de groep klanten die niet zijn bereikt door de verzekeraar ondanks intensieve inspanningen daartoe. Verzekeraars hebben zich ingespannen om correcte contactgegevens te verzamelen en meerdere malen op verschillende wijze contact met deze klanten proberen te krijgen. In deze categorie zit ook de groep klanten met wie de verzekeraar meerdere keren op verschillende wijzen inhoudelijk contact heeft gehad over de beleggingsverzekering maar van wie een weloverwogen keuze vervolgens uitblijft. Deze klanten kunnen indien zij daar alsnog behoefte aan hebben zich bij verzekeraar en/of adviseur melden voor een kosteloos hersteladvies en/of voor het daadwerkelijk wijzigen van de beleggingsverzekering. De verzekeraar is nu wel gestopt om hen actief te benaderen.
  
Categorie ‘geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkheden’
Deze categorie is alleen van toepassing bij klanten met een minder kwetsbare pensioengebonden- en overige beleggingsverzekering. Deze klanten zijn door de verzekeraar geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkheden om hun situatie te verbeteren en kunnen zelf een beroep doen op de verzekeraar als zij hun situatie ook daadwerkelijk willen veranderen. De verzekeraar zal deze klanten (veelal) verder niet zelf actief benaderen. De verzekeraar heeft voor de categorie minder kwetsbare pensioengebonden- en overige beleggingsverzekering dan voldaan aan de verplichting de klant te activeren.
 
Categorie ‘nog geen keuze gemaakt’
De klanten met een beleggingsverzekering in deze categorie zijn nog niet geactiveerd door verzekeraar of adviseur. Verzekeraars moeten deze klanten dus nog activeren, of wanneer het klanten betreft met een minder kwetsbare pensioengebonden- en overige beleggingsverzekeringen, nog informeren.
 
Leidsche verzekeringen heeft per 31 december 2017 100% klanten met een ‘overige’ beleggingsverzekering geactiveerd. Dit resultaat is als volgt samengesteld:
 
  Kwetsbaar Minder kwetsbaar
Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht 50,8% 52,4%
Verzekering is premievrij gemaakt of aangepast 8,3% 9,5%
Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen 30,8% 28,6%
Aantal polissen waarbij de klant aantoonbaar en expliciet in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk heeft gemaakt dat hij alle medewerking aan het maken van een weloverwogen keuze weigert 0,8% 0,0%
Klant ondanks intensieve inspanningen niet bereikt 9,2% 4,8%
Klant geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkheden 0,0% 9,5%
Klant heeft nog geen keuze gemaakt 0,0% 0,0%
 
De resultaten zijn afgerond op 1 decimaal. Daardoor kunnen er afrondingsverschillen optreden en kan het zijn dat het totaal niet altijd op 100% uitkomt.
Categorie ‘natuurlijk verval of afgekocht’
Dit betreft beleggingsverzekeringen die zijn beëindigd door natuurlijk verval en afkoop van de beleggingsverzekering. Beëindiging door natuurlijk verval kan komen doordat de beleggingsverzekering tot uitkering is gekomen door het overlijden van de verzekerde of omdat de looptijd van de beleggingsverzekering verstreken is. Beleggingsverzekeringen die zijn afgekocht door de klant zijn op initiatief van de klant beëindigd voor het verstrijken van de looptijd.
 
Categorie ‘premievrij of aangepast’
Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarin de beleggingsverzekering wordt aangepast. In de meeste gevallen is dit gebeurd op verzoek van de klant. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van de overlijdensrisicodekking of het overstappen naar andere beleggingsfondsen. Het gevolg van deze aanpassing is in de regel dat de beleggingsverzekering meer vermogen op gaat bouwen en de klant dichter bij zijn oorspronkelijke doelkapitaal komt. Daarnaast kan de beleggingsverzekering ook premievrij zijn gemaakt. Dit betekent dat de klant geen premie meer betaalt voor de beleggingsverzekering. Een reden voor het premievrij maken van een beleggingsverzekering kan zijn dat het afkopen van de beleggingsverzekering om fiscale redenen ongunstiger is voor de klant. Als de verzekeraar de beleggingsverzekering op eigen initiatief heeft aangepast of anderszins een wijziging heeft aangebracht, valt de beleggingsverzekering ook in deze categorie.
 
Categorie ‘keuze om niets te doen’
Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarbij de klant een bewuste keuze maakt om niets aan de beleggingsverzekering te veranderen na contact met de verzekeraar of de adviseur. Klanten kunnen deze keuze maken omdat zij deze beleggingsverzekering als een extraatje bovenop de tweede pijler pensioenvoorziening zien en niet primair afhankelijk zijn van de opbrengst van de beleggingsverzekering voor de pensioenvoorziening. Het kan ook zijn dat er in de verzekering een garantie zit op een bepaald bedrag of rendement en dat klanten om die reden de verzekering wensen te behouden. Het kan ook zijn dat er bij de beleggingsverzekering geen sprake is van een gat tussen verwacht eindkapitaal en het eindkapitaal bij het afsluiten van de verzekering. Ook vallen in deze categorie polissen waarbij de klant aantoonbaar en expliciet in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk heeft gemaakt dat hij alle medewerking aan het maken van een weloverwogen keuze weigert.
 
Categorie ‘ondanks intensieve inspanningen niet bereikt’
In deze categorie beleggingsverzekeringen zit de groep klanten die niet zijn bereikt door de verzekeraar ondanks intensieve inspanningen daartoe. Verzekeraars hebben zich ingespannen om correcte contactgegevens te verzamelen en meerdere malen op verschillende wijze contact met deze klanten proberen te krijgen. In deze categorie zit ook de groep klanten met wie de verzekeraar meerdere keren op verschillende wijzen inhoudelijk contact heeft gehad over de beleggingsverzekering maar van wie een weloverwogen keuze vervolgens uitblijft. Deze klanten kunnen indien zij daar alsnog behoefte aan hebben zich bij verzekeraar en/of adviseur melden voor een kosteloos hersteladvies en/of voor het daadwerkelijk wijzigen van de beleggingsverzekering. De verzekeraar is nu wel gestopt om hen actief te benaderen.
 
Categorie ‘geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkheden’
Deze categorie is alleen van toepassing bij klanten met een minder kwetsbare pensioengebonden- en overige beleggingsverzekering. Deze klanten zijn door de verzekeraar geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkheden om hun situatie te verbeteren en kunnen zelf een beroep doen op de verzekeraar als zij hun situatie ook daadwerkelijk willen veranderen. De verzekeraar zal deze klanten (veelal) verder niet zelf actief benaderen. De verzekeraar heeft voor de categorie minder kwetsbare pensioengebonden- en overige beleggingsverzekering dan voldaan aan de verplichting de klant te activeren.
 
Categorie ‘nog geen keuze gemaakt’
De klanten met een beleggingsverzekering in deze categorie zijn nog niet geactiveerd door verzekeraar of adviseur. Verzekeraars moeten deze klanten dus nog activeren, of wanneer het klanten betreft met een minder kwetsbare pensioengebonden- en overige beleggingsverzekeringen, nog informeren.
 
Leidsche verzekeringen heeft per 31 maart 2016 100% van de klanten met een niet opbouwende polis geactiveerd. Dit resultaat is als volgt samengesteld:
 
Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht 32%
Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast 11%
Verzekering is inmiddels opbouwend 26%
Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen 32%
Klant heeft nog geen keuze gemaakt 0%
 
Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht
Dit betreft beleggingsverzekeringen die sinds 1 januari 2013 zijn beëindigd. Deze beëindiging kan komen doordat de beleggingsverzekering tot uitkering is gekomen door het overlijden van de verzekerde of omdat de looptijd van de beleggingsverzekering verstreken is. In deze categorie zijn ook de beleggingsverzekeringen opgenomen die zijn afgekocht door de klant.
 
Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast
Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarin de beleggingsverzekering op verzoek van de klant wordt aangepast. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van de overlijdensrisicodekking of het overstappen naar andere beleggingsfondsen. Het gevolg van deze aanpassing is in de regel dat de beleggingsverzekering weer vermogen op gaat bouwen. Daarnaast kan de beleggingsverzekering ook premievrij zijn gemaakt. Dit betekent dat de klant geen premie meer betaalt voor de beleggingsverzekering. Een reden voor het premievrij maken, in plaats van afkopen, van een beleggingsverzekering kan zijn dat het afkopen van de beleggingsverzekering om fiscale redenen ongunstig is voor de klant.
 
Verzekering is inmiddels opbouwend
Dit betreft de categorie beleggingsverzekeringen die op 1 januari 2013 niet opbouwend waren, maar nu opbouwend zijn geworden. Dit kan komen door aanpassingen in de beleggingsverzekering zelf die de verzekeraar doorvoert, of doordat de beleggingen zodanig in waarde zijn gestegen dat er weer sprake is van waarde-opbouw, of in ieder geval dat de beleggingsverzekering hierdoor weer opbouwend is. Deze beleggingsverzekeringen zijn in de categorie ‘niet opbouwend’ geactiveerd maar moeten echter wel nog geactiveerd worden onder één van de andere 3 categorieën beleggingsverzekeringen.
 
Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen
Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarbij de klant een bewuste keuze heeft gemaakt om niets aan de beleggingsverzekering te veranderen na contact met de verzekeraar of de adviseur. Klanten kunnen deze keuze maken als zij de beleggingsverzekering beschouwen als louter een risicoverzekering en dus niet voor opbouw van vermogen. Het kan ook zijn dat er in de verzekering een garantie zit op een bepaald bedrag of rendement en dat klanten om die reden de verzekering willen voortzetten. Dat klanten de beleggingsverzekering niet wijzigen, wil niet zeggen dat zij geen andere maatregelen treffen om de gevolgen van een mogelijk tekort aan waarde-opbouw op een andere wijze aan te pakken
 
Klant heeft nog geen keuze gemaakt
Dit betreft de categorie beleggingsverzekeringen waarbij de klant nog geen bewuste keuze heeft gemaakt over het voortzetten van de beleggingsverzekering. Dit kan het geval zijn omdat de verzekeraar de klant - vaak ondanks diverse inspanningen - nog niet heeft weten te vinden of te bereiken. Ook kan het zijn dat klanten na herhaaldelijk contact met hun verzekeraar en/of adviseur nog geen keuze hebben gemaakt. Bij niet opbouwende beleggingsverzekeringen wordt van verzekeraars en adviseurs verlangd dat zij alle klanten bereiken of een andere oplossing toepassen om het niet opbouwende karakter van de beleggingsverzekering weg te nemen.
 
Leidsche verzekeringen (voormalig PGGM) heeft per 31 december 2016 100% klanten met een hypotheekgebonden beleggingsverzekering geactiveerd.
 
Leidsche verzekeringen (voormalig PGGM) heeft per 31 december 2016 100% klanten met een pensioengebonden beleggingsverzekering geactiveerd. Dit resultaat is als volgt samengesteld:
 
  Zeer kwetsbaar Kwetsbaar Minder kwetsbaar
Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht 53,1% 38,7% 40,2%
Verzekering is premievrij gemaakt of aangepast 21,0% 18,0% 20,2%
Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen 19,8% 20,8% 21,3%
Klant heeft in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gemaakt dat hij alle medewerking aan het maken van een weloverwogen keuze weigert 0,0% 0,0% 1,0%
Klant ondanks intensieve inspanningen niet bereikt 6,2% 22,6% 16,8%
Klant geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkheden 0,0% 0,0% 0,5%
Klant heeft nog geen keuze gemaakt 0,0% 0,0% 0,0%

 

De resultaten zijn afgerond op 1 decimaal. Daardoor kunnen er afrondingsverschillen optreden en kan het zijn dat het totaal niet altijd op 100% uitkomt.
Categorie ‘natuurlijk verval of afgekocht’
Dit betreft beleggingsverzekeringen die zijn beëindigd door natuurlijk verval en afkoop van de beleggingsverzekering. Beëindiging door natuurlijk verval kan komen doordat de beleggingsverzekering tot uitkering is gekomen door het overlijden van de verzekerde of omdat de looptijd van de beleggingsverzekering verstreken is. Beleggingsverzekeringen die zijn afgekocht door de klant zijn op initiatief van de klant beëindigd voor het verstrijken van de looptijd.
 
Categorie ‘premievrij of aangepast’
Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarin de beleggingsverzekering wordt aangepast. In de meeste gevallen is dit gebeurd op verzoek van de klant. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van de overlijdensrisicodekking of het overstappen naar andere beleggingsfondsen. Het gevolg van deze aanpassing is in de regel dat de beleggingsverzekering meer vermogen op gaat bouwen en de klant dichter bij zijn oorspronkelijke doelkapitaal komt. Daarnaast kan de beleggingsverzekering ook premievrij zijn gemaakt. Dit betekent dat de klant geen premie meer betaalt voor de beleggingsverzekering. Een reden voor het premievrij maken van een beleggingsverzekering kan zijn dat het afkopen van de beleggingsverzekering om fiscale redenen ongunstiger is voor de klant. Als de verzekeraar de beleggingsverzekering op eigen initiatief heeft aangepast of anderszins een wijziging heeft aangebracht, valt de beleggingsverzekering ook in deze categorie.
 
Categorie ‘keuze om niets te doen’
Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarbij de klant een bewuste keuze maakt om niets aan de beleggingsverzekering te veranderen na contact met de verzekeraar of de adviseur. Klanten kunnen deze keuze maken omdat zij deze beleggingsverzekering als een extraatje bovenop de tweede pijler pensioenvoorziening zien en niet primair afhankelijk zijn van de opbrengst van de beleggingsverzekering voor de pensioenvoorziening. Het kan ook zijn dat er in de verzekering een garantie zit op een bepaald bedrag of rendement en dat klanten om die reden de verzekering wensen te behouden. Het kan ook zijn dat er bij de beleggingsverzekering geen sprake is van een gat tussen verwacht eindkapitaal en het eindkapitaal bij het afsluiten van de verzekering. Ook vallen in deze categorie polissen waarbij de klant aantoonbaar en expliciet in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk heeft gemaakt dat hij alle medewerking aan het maken van een weloverwogen keuze weigert.
 
Categorie ‘ondanks intensieve inspanningen niet bereikt’
In deze categorie beleggingsverzekeringen zit de groep klanten die niet zijn bereikt door de verzekeraar ondanks intensieve inspanningen daartoe. Verzekeraars hebben zich ingespannen om correcte contactgegevens te verzamelen en meerdere malen op verschillende wijze contact met deze klanten proberen te krijgen. In deze categorie zit ook de groep klanten met wie de verzekeraar meerdere keren op verschillende wijzen inhoudelijk contact heeft gehad over de beleggingsverzekering maar van wie een weloverwogen keuze vervolgens uitblijft. Deze klanten kunnen indien zij daar alsnog behoefte aan hebben zich bij verzekeraar en/of adviseur melden voor een kosteloos hersteladvies en/of voor het daadwerkelijk wijzigen van de beleggingsverzekering. De verzekeraar is nu wel gestopt om hen actief te benaderen.
  
Categorie ‘geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkheden’
Deze categorie is alleen van toepassing bij klanten met een minder kwetsbare pensioengebonden- en overige beleggingsverzekering. Deze klanten zijn door de verzekeraar geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkheden om hun situatie te verbeteren en kunnen zelf een beroep doen op de verzekeraar als zij hun situatie ook daadwerkelijk willen veranderen. De verzekeraar zal deze klanten (veelal) verder niet zelf actief benaderen. De verzekeraar heeft voor de categorie minder kwetsbare pensioengebonden- en overige beleggingsverzekering dan voldaan aan de verplichting de klant te activeren.
 
Categorie ‘nog geen keuze gemaakt’
De klanten met een beleggingsverzekering in deze categorie zijn nog niet geactiveerd door verzekeraar of adviseur. Verzekeraars moeten deze klanten dus nog activeren, of wanneer het klanten betreft met een minder kwetsbare pensioengebonden- en overige beleggingsverzekeringen, nog informeren.

Leidsche verzekeringen (voormalig PGGM)

Leidsche verzekeringen (voormalig PGGM) heeft per 31 december 2017 100% klanten met een ‘overige’ beleggingsverzekering geactiveerd. Dit resultaat is als volgt samengesteld:

  Kwetsbaar Minder kwetsbaar
Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht 88,0% 52,4%
Verzekering is premievrij gemaakt of aangepast 0,6% 9,5%
Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen 7,0% 28,6%
Aantal polissen waarbij de klant aantoonbaar en expliciet in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk heeft gemaakt dat hij alle medewerking aan het maken van een weloverwogen keuze weigert 0,2% 0,2%
Klant ondanks intensieve inspanningen niet bereikt 4,3% 4,8%
Klant geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkheden 0,0% 0,0%
Klant heeft nog geen keuze gemaakt 0,0% 0,0%

De resultaten zijn afgerond op 1 decimaal. Daardoor kunnen er afrondingsverschillen optreden en kan het zijn dat het totaal niet altijd op 100% uitkomt.
Categorie ‘natuurlijk verval of afgekocht’
Dit betreft beleggingsverzekeringen die zijn beëindigd door natuurlijk verval en afkoop van de beleggingsverzekering. Beëindiging door natuurlijk verval kan komen doordat de beleggingsverzekering tot uitkering is gekomen door het overlijden van de verzekerde of omdat de looptijd van de beleggingsverzekering verstreken is. Beleggingsverzekeringen die zijn afgekocht door de klant zijn op initiatief van de klant beëindigd voor het verstrijken van de looptijd.
 
Categorie ‘premievrij of aangepast’
Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarin de beleggingsverzekering wordt aangepast. In de meeste gevallen is dit gebeurd op verzoek van de klant. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van de overlijdensrisicodekking of het overstappen naar andere beleggingsfondsen. Het gevolg van deze aanpassing is in de regel dat de beleggingsverzekering meer vermogen op gaat bouwen en de klant dichter bij zijn oorspronkelijke doelkapitaal komt. Daarnaast kan de beleggingsverzekering ook premievrij zijn gemaakt. Dit betekent dat de klant geen premie meer betaalt voor de beleggingsverzekering. Een reden voor het premievrij maken van een beleggingsverzekering kan zijn dat het afkopen van de beleggingsverzekering om fiscale redenen ongunstiger is voor de klant. Als de verzekeraar de beleggingsverzekering op eigen initiatief heeft aangepast of anderszins een wijziging heeft aangebracht, valt de beleggingsverzekering ook in deze categorie.
 
Categorie ‘keuze om niets te doen’
Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarbij de klant een bewuste keuze maakt om niets aan de beleggingsverzekering te veranderen na contact met de verzekeraar of de adviseur. Klanten kunnen deze keuze maken omdat zij deze beleggingsverzekering als een extraatje bovenop de tweede pijler pensioenvoorziening zien en niet primair afhankelijk zijn van de opbrengst van de beleggingsverzekering voor de pensioenvoorziening. Het kan ook zijn dat er in de verzekering een garantie zit op een bepaald bedrag of rendement en dat klanten om die reden de verzekering wensen te behouden. Het kan ook zijn dat er bij de beleggingsverzekering geen sprake is van een gat tussen verwacht eindkapitaal en het eindkapitaal bij het afsluiten van de verzekering. Ook vallen in deze categorie polissen waarbij de klant aantoonbaar en expliciet in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk heeft gemaakt dat hij alle medewerking aan het maken van een weloverwogen keuze weigert.
 
Categorie ‘ondanks intensieve inspanningen niet bereikt’
In deze categorie beleggingsverzekeringen zit de groep klanten die niet zijn bereikt door de verzekeraar ondanks intensieve inspanningen daartoe. Verzekeraars hebben zich ingespannen om correcte contactgegevens te verzamelen en meerdere malen op verschillende wijze contact met deze klanten proberen te krijgen. In deze categorie zit ook de groep klanten met wie de verzekeraar meerdere keren op verschillende wijzen inhoudelijk contact heeft gehad over de beleggingsverzekering maar van wie een weloverwogen keuze vervolgens uitblijft. Deze klanten kunnen indien zij daar alsnog behoefte aan hebben zich bij verzekeraar en/of adviseur melden voor een kosteloos hersteladvies en/of voor het daadwerkelijk wijzigen van de beleggingsverzekering. De verzekeraar is nu wel gestopt om hen actief te benaderen.
 
Categorie ‘geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkheden’
Deze categorie is alleen van toepassing bij klanten met een minder kwetsbare pensioengebonden- en overige beleggingsverzekering. Deze klanten zijn door de verzekeraar geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkheden om hun situatie te verbeteren en kunnen zelf een beroep doen op de verzekeraar als zij hun situatie ook daadwerkelijk willen veranderen. De verzekeraar zal deze klanten (veelal) verder niet zelf actief benaderen. De verzekeraar heeft voor de categorie minder kwetsbare pensioengebonden- en overige beleggingsverzekering dan voldaan aan de verplichting de klant te activeren.
 
Categorie ‘nog geen keuze gemaakt’
De klanten met een beleggingsverzekering in deze categorie zijn nog niet geactiveerd door verzekeraar of adviseur. Verzekeraars moeten deze klanten dus nog activeren, of wanneer het klanten betreft met een minder kwetsbare pensioengebonden- en overige beleggingsverzekeringen, nog informeren.
 
Leidsche verzekeringen (voormalig PGGM) heeft per 31 maart 2016 100% van de klanten met een niet opbouwende polis geactiveerd.