Doorbeleggen na pensioen

Als u binnenkort met pensioen gaat is het belangrijk te weten dat de Pensioenwet in 2016 is aangepast. Met de introductie van de “wet verbeterde premieregeling” is er een alternatief ontstaan voor het traditionele gegarandeerde pensioen. 

De aanhoudend lage rente levert tegenwoordig lage gegarandeerde pensioenuitkeringen op voor veel mensen. U kunt tegenwoordig bij sommige aanbieders ook een levenslange expirerende pensioenuitkering aankopen in de vorm van een variabel pensioen op basis van beleggingen.

Bij het variabele pensioen staat het bedrag dat u krijgt niet vast, omdat ermee wordt belegd.

• Voordeel: Uw pensioen kan hoger worden. Gaan de beleggingen goed dan stijgt uw pensioen.
• Nadeel: uw pensioen kan ook lager uitvallen, als de beleggingsresultaten tegenvallen.

Leidsche verzekeringen biedt zoals u weet geen pensioenuitkeringen aan. Niet gegarandeerd en niet variabel. U moet daarom een pensioenuitkering bij een andere pensioenuitvoerder aankopen (u heeft shoprecht). Ook verstrekken wij om die reden vanaf 1-1-2018 geen zogenaamd "standaardmodel". 

Wellicht is het voor u belangrijk deze alternatieven af te wegen op het moment dat u met uw vrijvallende pensioenkapitaal een uitkering gaat aankopen. Het is dan ook goed te weten dat u dit standaardmodel door uw assurantiebemiddelaar kunt laten opvragen bij de verzekeraars die de doorbeleggen optie wel aanbieden. In dit standaardmodel kunt u lezen wat een uitkering gebaseerd op garanties en doorbeleggen zou kunnen opleveren bij de betreffende aanbieder. Hier vindt u een voorbeeld standaardmodel.

Laat u daarom ook hierover adviseren en begeleiden door uw assurantiebemiddelaar.