Medische acceptatie

Om een overlijdensrisicoverzekering te kunnen afsluiten, willen wij meer weten over de gezondheid en rookgedrag van de verzekerde. Dat is nodig om een goede inschatting te kunnen maken van het statistisch overlijdensrisico. Wat wij willen weten, hangt af van de hoogte van het verzekerd bedrag en de leeftijd bij het afsluiten van de verzekering.

Uw medische gegevens worden alleen verwerkt door de medische dienst van Leidsche verzekeringen. De gegevens worden bewaard, gedurende de looptijd van de verzekeringsovereenkomst tot een periode van 7 jaar na afloop daarvan. Indien het niet tot een verzekering komt, worden uw gegevens binnen zes maanden vernietigd. Voor verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij u naar het onderdeel ‘Privacy’ van deze website.

Of er in uw geval een keuring noodzakelijk is of dat u kunt volstaan met een gezondheidsverklaring kunt u aflezen in de onderstaande tabel (geldig vanaf 1 januari 2019):

Aanvangsleeftijd verzekerde Standaard gezondheidsverklaring Uitgebreide gezondheidsverklaring Huisartsenkeuring Internistenkeuring
Tot en met 50 jaar t/m €300.000 vanaf €300.001 t/m €400.000 vanaf €400.001 t/m €1.000.000 vanaf €1.000.001
Vanaf 51 t/m 55 jaar t/m €300.000 vanaf €300.001 t/m €350.000  vanaf €350.001 t/m €750.000 vanaf €750.001
Vanaf 56 t/m 60 jaar t/m €300.000 n.v.t. vanaf €300.001 t/m €500.000 vanaf €500.001
Vanaf 61 t/m 65 jaar t/m €50.000 n.v.t. vanaf €50.001 t/m €300.000 vanaf €300.001


 

Naast de combinatie van uw leeftijd en de door u aangevraagde uitkering bij overlijden kunnen ook aangevraagde of al bestaande overlijdensrisicoverzekeringen invloed hebben op welke medische waarborgen u dient te leveren.

Indien u bij (een) andere maatschappij(en) in de afgelopen drie jaar een of meerdere levensverzekeringen met overlijdensrisico heeft afgesloten of deze al heeft lopen waarbij Leidsche verzekeringen risicodrager is, dient u dit bij het doen van de aanvraag te vermelden. Het kan zijn dat u daarom gevraagd wordt grotere medische waarborgen te leveren dan oorspronkelijk in uw offerte vermeld stond. 

Elektronische gezondheidsverklaring
Indien een standaard- of uitgebreide gezondheidsverklaring gevraagd wordt ontvangt de verzekerde een linkje met inloggegevens voor een elektronische gezondheidsverklaring. Op het internet kunt u op deze wijze in alle rust uw medische gegevens aan ons doorgeven.

Hoe lang gaat een medische acceptatie duren?
De tijd die benodigd is om een medisch acceptatieproces af te ronden kan sterk variëren. Zo duurt een medische keuring doorgaans langer dan een beoordeling van een gezondheidsverklaring. Een beoordeling van een gezondheidsverklaring duurt doorgaans slechts enkele dagen. Indien er echter aanvullende medische waarborgen moeten worden geleverd kan dit oplopen tot enkele weken (mede afhankelijk van de medewerking van de verzekerde(n) en betrokken arts).

Zijn er naast mijn premie nog extra kosten verbonden aan de medische acceptatie?
Nee, u betaalt alleen uw premie. Er zijn voor u dus geen extra kosten voor de medische acceptatie.

Als eerste geïnformeerd worden over de uitslag van de medische beoordeling?
U hebt het recht voorgeïnformeerd te worden over de medische beslissing die uitgebracht zal worden aan Leidsche verzekeringen. Wilt u gebruik maken van dit recht? Geef ons dit dan bij uw aanvraag duidelijk aan.

Extra informatie
Lees meer informatie over medische keuringen in de volgende brochures: Folder U moet worden gekeurd - En nu. Ook kunt u in deze beslisboom zien hoe een medisch acceptatieproces van de beoordeling van een gezondheidsverklaring zou kunnen verlopen.

Hebt u nog andere vragen?
Lees de veelgestelde vragen over het medische acceptatie proces. Staan uw vragen er niet bij? In dat geval verwijzen we u graag naar uw assurantiebemiddelaar. Hij/zij kan u informeren.