Een overlijden melden

Hieronder treft u informatie aan over het doorgeven van het overlijden van een verzekerde.

Hoe meld ik een overlijden?
Via de assurantiebemiddelaar van de overledene.
Telefonisch: Weet u niet meer wie de assurantiebemiddelaar is van de polis? Neemt u dan contact op met ons. Wij zijn telefonisch te bereiken op: 0180-555255.
U kunt ons bereiken per post: Leidsche verzekeringen, Postbus 11, 2800 AA, Gouda.

Wat vragen wij u doorgaans in te zenden?
Om de overlijdensmelding efficiƫnt te verwerken, ontvangen we graag de volgende documenten van u:

  • Een akte van overlijden. U kunt deze opvragen bij de gemeente waar het overlijden plaatsvond.
  • De polis.
  • Een kopie legitimatiebewijs van de begunstigde. Hij/zij is degene die de uitkering uit de polis zal ontvangen. Is u niet bekend wie de begunstigde is? U kunt dat nazien op de polis of dit aan ons vragen via telefoonnummer: 0180-555255.
  • Een verzoek tot uitkering van de begunstigde met handtekening en een kopie van een bankafschrift van de rekening waarop de uitkering dient plaats te vinden. Het rekeningnummer en de naam en adresgegevens dienen goed leesbaar te zijn. Bedragen kunnen desgewenst onleesbaar worden gemaakt.
  • Een Verklaring van Erfrecht is vaak nodig als er meerdere begunstigden zijn (bijvoorbeeld kinderen of erfgenamen). U kunt de Verklaring van Erfrecht opvragen bij de notaris. In de verklaring staat wie er namens de begunstigde(n) de uitkering in ontvangst mag nemen.

Hoe gaat de afwikkeling daarna?
Wanneer wij de documenten ontvangen hebben, sturen we u een bericht. We gaan direct aan de slag met de administratieve afhandeling ervan. U hoort snel van ons.