Voormalig PGGM Verzekeringen

Hieronder treft u informatie aan over de verschillende verzekeringsvormen die PGGM Verzekeringen (of haar voorgangers Altis en Careon) in het verleden heeft aangeboden.

Verzekeringen

Meest gestelde vragen over de wijziging Beleggingsmix (2020)
   De meeste voorkomende vragen hebben wij verzameld en kunt u hier inzien. 
Ik heb een vraag over mijn Nabestaanden Maatplan (ANW-tekort) verzekering.
Wat is het Nabestaanden Maatplan (ANW-tekortverzekering)? 
De ANW-tekortverzekering was een éénmalige aanbieding in 1998. PGGM heeft toen al haar klanten in de gelegenheid gesteld om de versobering van de AWW naar de ANW op te vangen door het afsluiten van een verzekering die dit hiaat afdekte. Let op: de ANW-tekortverzekering kan niet meer worden afgesloten.

Wat zijn de kenmerken van deze verzekering? 
De ANW-tekortverzekering kenmerkt zich door:
 • De looptijd (tot 65-jarige leeftijd van de begunstigde of, indien eerder, de 75-jarige leeftijd van de verzekerde, daarna eindigt de verzekering zonder uitkering)
 • De uitkering bij overlijden (loopt tot 65-jarige leeftijd van de begunstigde)
 • De uitkering is een maandelijks bedrag
 • De begunstigde voor uitkering bij overlijden (dit is de partner van de verzekerde ten tijde van het ingaan van de verzekering, dus bij een echtscheiding eindigt de verzekering)
Hoe vindt de premiebetaling plaats? 
De premiebetaling vindt plaats via automatische incasso van uw rekeningnummer.

Ontvang ik de uitkering bruto of netto? 
Op uw polis kunt u terugvinden of u een bruto- of een netto-uitkering ontvangt. Bij de bruto-uitkering is de premie aftrekbaar en de uitkering belast. Bij de netto-uitkering is de premie niet aftrekbaar en is de uitkering vrijgesteld van belasting.

Ik ben inmiddels gescheiden of de samenleving is beëindigd; wat moet ik nu doen? 
Indien u gescheiden bent (of uw geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract is beëindigd) is het recht op uitkering komen te vervallen. Het is niet mogelijk de begunstiging te wijzigen of de polis voort te zetten na echtscheiding/beëindiging.
U bent verplicht om de polis schriftelijk op te zeggen met een ‘Kopie van de inschrijving van de echtscheiding bij de Burgerlijke Stand’ en in geval van beëindiging geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract ‘Een uittreksel uit het bevolkingsregister’, waaruit blijkt dat u beide niet meer woonachtig bent op hetzelfde adres. De polis wordt dan per de eerste dag van de maand volgend op de scheidingsdatum/beëindigingdatum beëindigd. De premie die u heeft betaald na deze datum, wordt aan u terugbetaald.

Mijn partner is overleden en hij/zij is de begunstigde op de polis; wat moet ik nu doen? 
Door het overlijden van uw partner komt de verzekering te vervallen. Wij verzoeken u om ons een ‘Kopie van de overlijdensakte’ toe te sturen. De polis wordt dan per eerste dag van de maand volgend op de overlijdensdatum beëindigd. De premiebetaling wordt stopgezet en de premies die u heeft betaald na de overlijdensdatum, worden aan u terugbetaald.

Kan ik de begunstiging wijzigen? 
Nee, dat is niet mogelijk. De oorspronkelijke aanbieding ANW was slechts geldig voor uw persoonlijke situatie per 1 januari 1999. Uiteraard kunt u in een nieuwe situatie terecht bij een andere aanbieder van dit product.

Ik wil graag het rekeningnummer voor automatisch incasso wijzigen; kan dit? 
Ja, u kunt deze wijziging schriftelijk doorgeven aan Leidsche verzekeringen, Antwoordnummer 10031, 2800 VB Gouda. Graag onder vermelding van het polisnummer. Heeft u een jaarpremie die één keer per jaar wordt geïncasseerd? Geef dan uw wijziging  vóór 1 december door, anders kunnen wij niet garanderen dat de incasso van het juiste rekeningnummer plaatsvindt.

Kan ik mijn polis nog omzetten in een netto-variant? 
Nee, dat is niet meer mogelijk. Wij bieden dit product niet meer aan.

Vragen? klik op deze link: e-mail en stuur ons een e-mail.

Links en Downloads:

Beleggingsverzekeringen.

Wat is een beleggingsverzekering?
Een beleggingsverzekering is een combinatie van een belegging en een (levens)verzekering. Met een beleggingsverzekering kunt u vermogen opbouwen door te beleggen. Daarvoor legt u periodiek (bijvoorbeeld elke maand) een vast bedrag in. Of u legt aan het begin van de looptijd in één keer het hele bedrag in: een zogenoemde koopsom. Dit geld wordt belegd in beleggingsfondsen. De waarde van een beleggingsverzekering aan het einde van de looptijd staat niet vast. Die hangt vooral af van de ontwikkeling van de beurskoersen.
PGGM Levensverzekeringen N.V. (of haar voorgangers) heeft beleggingsverzekeringen onder de volgende productnamen aangeboden:

 • Careon Persoonlijk Pensioen Plan,
 • PGGM Persoonlijk Pensioen Plan,
 • Careon Verzekerd Kapitaal Plan,
 • PGGM Verzekerd Kapitaal Plan,
 • Belastingvrij Sparen, PGGM Rendements Plan,
 • Altis PGGM Beleggings Pensioen,
 • Flexibel Stamrecht met PGGM-rendement.

Beleggingsmix

De beleggingsverzekeringen waren tot november 2020 gekoppeld aan de beleggingsportefeuille die Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) aanhoudt voor belegging van de premies die betaald worden voor de collectieve (basis)regeling. De samenstelling van de beleggingsportefeuille wordt afhankelijk van de marktomstandigheden regelmatig herzien. De beleggingsmix wijzigt jaarlijks. Over de samenstelling van deze mix bent u jaarlijks geïnformeerd via het waardeoverzicht. 

In maart 2020 zijn alle polishouders schriftelijk geïnformeerd over de verandering van de Beleggingsmix per 1 november 2020. Vanaf deze datum kan er niet meer worden belegd in de (PFZW) belegginsmix. Elders op deze site treft u uitgebreide informatie aan over deze switch.

De waarde van uw verzekering

Het kan zijn dat de waardeontwikkeling van uw verzekering anders is dan u verwacht. Bijvoorbeeld door tegenvallende beleggingsresultaten. Daardoor kan uw eindkapitaal lager uitvallen. De beurs is echter onvoorspelbaar en beleggingsresultaten kunnen in de toekomst ook gunstig uitvallen. Daarom is het verstandig dat u uw verzekering jaarlijks tegen het licht houdt en zo nodig actie onderneemt om teleurstellingen te voorkomen.

Maak een bewuste keuze

Het is belangrijk voor u om inzicht en overzicht te houden in de verzekeringen die u heeft afgesloten. Wij sturen u daarom altijd jaarlijks in het eerste kwartaal een overzicht waarin de waardeontwikkeling in het voorgaande jaar van uw beleggingsverzekering staat. Ook laten we u in dit overzicht een voorbeeldkapitaal zien. Dit is het bedrag dat u op de einddatum van de verzekering kunt verwachten.
Ga voor u zelf na met welk doel u de beleggingsverzekering heeft afgesloten. Heet u deze verzekering bijvoorbeeld afgesloten om uw pensioen aan te vullen of om uw hypotheek mee af te lossen? Bekijk dan of het bedrag dat u op de einddatum van de verzekering kunt verwachten voldoet om uw hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen of uw pensioen aan te vullen. Lees het overzicht elk jaar dus aandachtig. En stel uzelf de vraag of u de verzekering wilt aanpassen of ongewijzigd wilt handhaven. Vraag desgewenst advies aan uw financiële- en/of hypotheekadviseur.

Wilt u uw beleggingsverzekering wijzigen?

Het kan zijn dat uw beleggingsverzekering niet meer voldoet aan uw verwachtingen. Wilt u minder en/of niet meer beleggen en/of uw beleggingsverzekering wijzigen? Neem dan contact op met Leidsche verzekeringen op (0180)- 555 250. 

Vragen?

 • Veelgestelde vragen ("Veelgestelde vragen over voormalige PGGM Verzekeringen polissen").
 • Stuur ons via deze link een e-mail.

 

Stamrechtverzekering (inkomen na ontslag).

Wat is een stamrechtverzekering?
Een stamrecht verzekering is een levensverzekering waarin een ontslagvergoeding is ondergebracht. Een stamrecht verzekering is altijd een lijfrenteverzekering. In lijfrenteverzekeringen bestaan 2 varianten: de direct ingaande lijfrente en de uitgestelde lijfrente. Lijfrente houdt in dat “op het lijf” (als de persoon in leven is) uitkeringen worden gedaan. De ‘gouden handdruk’ is de bron van de uitkeringen.


Wijzigingen in het Belastingplan 2014
De overheid heeft de stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014 afgeschaft. Is na 1 januari 2014 een ontslagvergoeding ontvangen? Dan wordt over het hele bedrag belasting geheven, tegen het gebruikelijke tarief in de inkomstenbelasting. In sommige gevallen is een overgangsregeling van toepassing.

Meer informatie over deze wetswijziging kunt u vinden op de website van de Belastingdienst en de Rijksoverheid. Wilt u weten of het opnemen van uw stamrecht fiscaal voordelig is? Neemt u dan contact met ons op.


Wilt u uw stamrechtverzekering wijzigen?
Heeft u een stamrecht (in de vorm van een beleggingsverzekering)?
Neem dan contact met ons op.


NB. Via Leidsche verzekeringen  kunnen geen nieuwe (voormalig PGGM) stamrechtverzekeringen meer worden afgesloten.  Wel is de Leidsche Lijfrenteverzekering (Gouden handdruk) daarvoor beschikbaar.

Vragen?

 • Veelgestelde vragen ("Veelgestelde vragen over voormalige PGGM Verzekeringen polissen").
 • Bel Leidsche verzekeringen op (0180)- 555 250. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.
 • Stuur ons een e-mail.

Links en Downloads

 
Lijfrenteverzekering.

Wat is een lijfrenteverzekering?
Een lijfrente is een levensverzekering waarvoor u periodiek of éénmalig een premie betaalt, waardoor u verzekerd bent van extra inkomen op een door u zelf bepaald moment in de toekomst. De premie die u betaalt voor uw lijfrente is aftrekbaar voor de belasting binnen de fiscale kaders die daarvoor gelden. Dit betekent dat op de toekomstige uitkering altijd belasting wordt ingehouden. De lijfrente leidt op de einddatum altijd tot een uitkering in termijnen. Een lijfrenteverzekering biedt mensen de kans om vrijgekomen lijfrente direct uit te laten keren (Direct Ingaande Lijfrente) of opnieuw in te leggen en later uit te laten keren (Uitgestelde Lijfrente).

Maatregelen van de overheid
De overheid heeft het mogelijk gemaakt om ‘kleine’ lijfrentes zonder fiscale sanctie in één keer, volledig af te kopen. Wij merken dat veel van onze polishouders hier gebruik van maken. Is afkoop ook interessant voor u en komt uw polis in aanmerking voor afkoop? Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0180)- 555 250.
Let op. Het in één keer, volledig opnemen van uw lijfrente heeft gevolgen voor uw persoonlijke financiële situatie. Weeg de eventuele voor- en nadelen van opnemen goed af, voordat u een beslissing neemt. Leidsche verzekeringen kan u hierover niet adviseren.

Wilt u uw lijfrenteverzekering wijzigen?
Heeft u een lijfrenteverzekering (bijvoorbeeld in de vorm van een beleggingsverzekering) en wilt u deze wijzigen? Neem dan contact op met Leidsche verzekeringen (0180) 555 250.


De producten van PGGM Verzekeringen worden door Leidsche verzekeringen niet aangeboden. Dat betekent dat punt 12 uit de Algemene Voorwaarden van Direct Ingaande Lijfrente over bemiddeling niet meer van toepassing is.

Wel zou eventueel de Leidsche Lijfrenteverzekering een alternatief voor u kunnen zijn.

Vragen?

 • Veelgestelde vragen ("Veelgestelde vragen over voormalige PGGM Verzekeringen polissen").
 • Bel Leidsche verzekeringen op (0180)- 555 250. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.
 • Stuur ons een e-mail.

Links en Downloads:

Kapitaalverzekering.

Wat is een kapitaalverzekering?
Een kapitaalverzekering is een (levens)verzekering waarbij de verzekeraar bij het in leven zijn van de verzekerde op een vooraf overeengekomen einddatum van de verzekering het verzekerde bedrag ('het kapitaal') uitkeert.
Of wel, kenmerkend van een kapitaalverzekering is dat de verzekering uitkeert wanneer de verzekerde in leven is. Bij overlijden vóór de einddatum volgt in principe geen uitkering. Tegen een extra premie kan er echter wel een uitkering bij overlijden worden verzekerd. Deze uitkering kan bestaan uit een restitutie van de premie of een vooraf overeengekomen bedrag.

Overlijdensdekking
Voor deze kapitaalverzekering geldt dat de overlijdensdekking is meeverzekerd in de vorm van een percentage van het opgebouwde kapitaal op het moment van overlijden. In de regel bedraagt dit percentage 85% of 90%. Dit percentage vindt u terug op uw polis.
Let op: de waardeontwikkeling van uw verzekering en eventuele wijzigingen hebben invloed op de hoogte van de overlijdensuitkering.

Voorwaarden
Aan de kapitaalverzekering zijn verschillende voorwaarden verbonden. Leest u deze voorwaarden zorgvuldig door en bekijk aan welke voorwaarden uw verzekering voldoet. Afhankelijk hiervan kunt u bepalen of en wat u met uw verzekering wilt doen. Hier kunt u verder lezen welke voorwaarden dit zijn.


Wilt u uw kapitaalverzekering wijzigen?
Heeft u een kapitaalverzekering en wilt u deze wijzigen? Neem dan contact op met ons op.

NB. De producten van PGGM Verzekeringen worden door Leidsche verzekeringen niet aangeboden.

Vragen?

 • Veelgestelde vragen ("Veelgestelde vragen over voormalige PGGM Verzekeringen polissen").
 • Bel Leidsche verzekeringen op (0180)- 555 250. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.
 • Stuur ons een e-mail.
Fiscale jaaropgaaf
Keert Leidsche verzekeringen periodiek een bedrag aan u uit of heeft er een eenmalige (belaste) uitkering plaatsgevonden? Dan ontvangt u eind januari of begin februari een jaaropgaaf over het afgelopen jaar. Wat treft u op deze jaaropgave aan?

Loon loonbelasting/volksverzekeringen

Dit is het totale brutobedrag dat wij aan u hebben uitbetaald en waarover wij loonheffing berekenen.
 

Loonheffing

Dit is het totaal aan loonheffing die wij hebben ingehouden. De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie Volksverzekeringen (AOW, Anw, AWBZ). Als u in het buitenland woont en geen grensarbeider* bent, gaat het alleen om loonbelasting.
 

Loonheffingskorting

De loonheffingskorting is een korting op de loonheffing. Daardoor betaalt u minder belasting. Als bij loonheffingskorting ‘Ja’ staat, hebben wij die bij minimaal één betaling toegepast, en bij ‘Nee’ niet. Slechts één instantie mag de loonheffingskorting toepassen.
 

Loon Zorgverzekeringswet

Het loon Zorgverzekeringswet is het bedrag waarover wij de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet berekenen.
 

Bijdrage Zorgverzekeringswet

Dit is het totaal dat aan inkomensafhankelijke bijdrage premie Zorgverzekeringswet is ingehouden.

Had u vorig jaar meerdere inkomens? Dan is er misschien te veel bijdrage ingehouden. U ontvangt de bijdrage die te veel is ingehouden terug van de Belastingdienst.

Als u in het buitenland woont en geen grensarbeider* bent, houden wij deze bijdrage niet in.

*U bent grensarbeider als u in België of Duitsland woont en in Nederland werkt.
 

Inhoudingen als u in het buitenland woont

In opdracht van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) houden wij de volgende premies in:
 

Bijdrage premie Zvw CVZ
 • Dit is het totaal aan ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage premie Zorgverzekering.

Bijdrage premie AWBZ CVZ

 • Dit is het totaal aan ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage premie AWBZ.

 Nominale bijdrage premie Zvw CVZ

 • Dit is het totaal aan ingehouden nominale bijdrage premie Zorgverzekering.

Inhoudingen als u grensarbeider bent

 • Inhoudingen voor grensarbeiders zijn gelijk aan inhoudingen voor mensen die in Nederland wonen.

 

Overlijdensrisicoverzekering.

Een overlijdensrisicoverzekering biedt mensen de mogelijkheid om extra inkomen voor nabestaanden te regelen. Bij de overlijdensrisicoverzekering wordt maandelijks een (niet fiscaal aftrekbare) premie betaald. Bij overlijden wordt het netto verzekerde bedrag in één keer uitgekeerd.

Dit product van PGGM wordt door Leidsche verzekeringen niet aangeboden. Daarmee komt punt 18 uit de Algemene Voorwaarden over bemiddeling te vervallen.
Heeft u in het verleden een overlijdensrisicoverzekering afgesloten en wilt u hierover meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

Vragen?

 • Stuur ons bij voorkeur een e-mail.

Links en Downloads:

Jaaroverzicht verzekeringsproducten.

Op grond van de Wet Inkomstenbelasting 2001 is Leidsche verzekeringen verplicht om jaarlijks een jaaroverzicht te versturen. Heeft u één of meerdere lijfrente en/of kapitaalverzekeringen, dan is Leidsche verzekeringen verplicht een opgave aan de Belastingdienst te versturen. Er wordt dan opgave gedaan van:
 • Betaalde lijfrentepremies (ook koopsommen)
 • Netto Lijfrente-uitkeringen
 • Waarde Economisch Verkeer (kapitaalverzekeringen)
U ontvangt dezelfde gegevens als aan de Belastingdienst worden verstrekt.

Vragen?

 • Veelgestelde vragen ("Veelgestelde vragen over voormalige PGGM Verzekeringen polissen").
 • Bel Leidsche verzekeringen op (0180) 555 250. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.
 • Stuur ons een e-mail.

 

Waarde-opgave verzekeringsproducten.

Leidsche verzekeringen stuurt één keer per jaar (doorgaans in de maand maart) aan alle polishouders van een beleggingsverzekering de waarde per 31 december op basis van het beleggingsrendement over het afgelopen jaar.
Deze waardeopgave sturen wij omdat wij het belangrijk vinden om onze polishouders periodiek te informeren over de waardeontwikkeling van hun polis.

Vragen?

 • Veelgestelde vragen ("Veelgestelde vragen over voormalige PGGM Verzekeringen polissen").
 • Bel Leidsche verzekeringen op (0180) 555 250. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur.
 • Stuur ons een e-mail.
Contactgegevens Leidsche verzekeringen

Contact opnemen

Neem voor voormalige PGGM Levensverzekeringen polissen contact op met Leidsche verzekeringen via ons telefoonnummer of door het contactformulier in te vullen. Voor vragen over uw pensioenregeling kunt u het beste direct contact opnemen met uw pensioenfonds.

Telefoon
We zijn iedere werkdag tussen 08:30 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer (0180) 555 250.

Bezoekadres:

Kampenringweg 45-A
2803 PE Gouda

Correspondentieadres

Postbus 11
2800 AA Gouda

Vragen?
 • Bel Leidsche verzekeringen op (0180)- 555 250. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen
  08:30 en 17:00 uur.
 • Stuur ons een e-mail.