Waardeoverdracht

Om de overdracht van kapitaal zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben Het Verbond van Verzekeraars (VvV) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) onderling afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Ook Leidsche Verzekering Maatschappij N.V. neemt deel aan dit protocol.

Lees meer over het PSK.

Om welke producten gaat het?

  • Lijfrentekapitaal (alle fiscale regimes)
  • Goudenhanddrukkapitaal (alle regimes)
  • Overig stamrechtkapitaal
  • Individueel pensioenkapitaal dat niet valt onder de regels van wettelijke waardeoverdracht
  • Kapitaalverzekeringen, inclusief kapitaalverzekeringen eigen woning
Wat hebben wij van u nodig om het kapitaal over te dragen?
In een schema ziet u wat wij nodig hebben om uw saldo over te dragen naar een andere financiële instelling. Als wij in het bezit zijn van alle benodigde stukken, dan maken wij het bedrag binnen 10 werkdagen over maar niet eerder dan na het bereiken van de einddatum van de verzekering.
 
Wanneer vergoeden wij rente?
Hebben wij, na ontvangst van alle benodigde stukken, toch meer dan de afgesproken 10 werkdagen nodig dan keren wij een rentevergoeding uit. Deze rentevergoeding is gebaseerd op de wettelijke rente en wordt berekend vanaf de dag dat wij de benodigde stukken hebben ontvangen. Het kapitaal met daarbij eventueel de wettelijke rente maken wij over naar de andere financiële instelling.
 
Wie zijn de deelnemers aan het PSK?
De deelnemers aan het PSK zijn of lid van de Nederlandse Vereniging van Banken of lid van het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast kunnen financiële instellingen op eigen verzoek deelnemen. Van financiële instellingen die niet meedoen aan de PSK hebben wij een vrijwaringsverklaring nodig van die financiële instelling.