Veelgestelde vragen over de introductie van Beleggingsmix (2020)

 

De meeste voorkomende vragen hebben wij verzameld en kunt u hieronder inzien. Staat uw vraag hier niet bij? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via: administratie@leidsche.nl. 

Meest gestelde vragen:

Waar vind ik de fondsinformatie over mijn belegging?
Een actueel overzicht van de fondsen en hun rendementen vindt u hier.
Wordt Beleggingsmix (2020) geherbalanceerd?

Door ontwikkelingen op de beurs kan het risico van Beleggingsmix (2020) wijzigen.

In het eerste kwartaal van ieder jaar controleren we of de samenstelling van Beleggingsmix (2020) om die reden gewijzigd moet worden.

Als dit zo is zullen we u daarover informeren.

Wat zijn Beleggingsmix en Obligatiemix?
De waarde van uw beleggingsverzekering kunt u naar keuze beleggen in Beleggingsmix en/of Obligatiemix. Beleggingsmix kent een hoger risico dan Obligatiemix.  obligatiemix-(1).jpgbeleggingsmix-(1).jpg
Waarin belegt Beleggingsmix?

Op dit moment belegt Beleggingsmix (PFZW) in een geselecteerd gedeelte van de beleggingsportefeuille van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Vanaf november 2020 belegt u in B
eleggingsmix (2020):

  • voor 45% via Beleggingsmix (2020) Aandelen in iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc), ISIN code: IE00BYX2JD69 en  
  • voor 55% via Beleggingsmix (2020) Obligaties in iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), ISIN code: IE00BDBRDM35. 

U kunt niet beleggen in Beleggingsmix (2020) Aandelen alleen. Ook kunt u niet beleggen in Beleggingsmix (2020) Obligaties alleen. Beide fondsen zijn met een vaste procentuele verdeling onderdeel van Beleggingsmix (2020). 


Meer informatie over genoemde fondsen vindt u op www.ishares.nl
 

Welke kosten kent Beleggingsmix?
Als u belegt in Beleggingsmix (2020) betaalt u slechts 1,2% kosten (0,15% fondskosten en 1,05% poliskosten). In Beleggingsmix (PFZW) is dat nog 1,48%.

Uw voordeel is daarom jaarlijks gemiddeld 0,28%.
Wat is het risicoprofiel van Beleggingsmix?

Het risicoprofiel van Beleggingsmix (2020) is gelijk aan dat van Beleggingsmix (PFZW): 4. Matig offensief 


beleggingsmix.jpg

Wat is het risicoprofiel van Beleggingsmix (2020) Aandelen?

Alleen via Beleggingsmix (2020) kunt u beleggen in Beleggingsmix (2020) Aandelen. 


Het risicoprofiel van Beleggingsmix (2020) Aandelen is: 6. Zeer offensief 


Beleggingsmix-aandelen.JPG

Wat is het risicoprofiel van Beleggingsmix (2020) Obligaties?

Alleen via Beleggingsmix (2020) kunt u beleggen in Beleggingsmix (2020) Obligaties. 


Het risicoprofiel van Beleggingsmix (2020) Obligaties is: 3Matig defensief 


Wat is Obligatiemix?
In 2019 heeft Leidsche verzekeringen Obligatiemix geïntroduceerd, zodat u de waarde in uw verzekering ook minder risicovol kunt beleggen. Dat kan soms een verstandige keuze zijn. Bijvoorbeeld als uw verzekering de einddatum nadert. 

Vanaf november 2020 kunt u minder risicovol beleggen in Obligatiemix (2020). 

Obligatiemix (2020) belegt in: 
VanEck Vectors(tmiB EUR Sov Cap AAA-AA 1-5 UCITS ETF (isin code: NL0010273801). 

Meer informatie over genoemde fondsen vindt u op www.vanecketfs.nl.  
 
Wat is het risicoprofiel van Obligatiemix?

Het risicoprofiel van Obligatiemix (2020) is gelijk aan dat van Obligatiemix (2019): 2. Matig defensief.


Waar vind ik de Profielpeiler en het switchformulier?

Klik hier om de Profielpeiler te downloaden. 

Klik hier om het switchformulier te downloaden. 

Waarom een Profielpeiler?
Met de Profielpeiler stelt u uw persoonlijk risicoprofiel vast. Zo kunt u bekijken of het risico dat u over uw beleggingen loopt nog steeds bij u past. Is dat niet meer het geval? Dan kunt u uw fondskeuze aanpassen, of de opbouw in een ander product voortzetten. 
Wat is het verschil tussen Obligatiemix 2019 en 2020?

Obligatiemix (2019) is vorig jaar geïntroduceerd om een minder risicovolle belegging mogelijk te makenOm administratieve redenen hebben wij de gebruikelijke kostenvergoeding van 0,5% toen niet direct verwerkt. Met Obligatiemix (2020) gebeurt dat alsnog, en betaalt u weer de gebruikelijke kosten. 

Be
legt u inmiddels al in Obligatiemix (2019)? Dan kunt u daar gebruik van blijven maken.

In Obligatiemix (2019) blijft tot de einddatum van uw verzekering het kostenvoordeel van toepassing.

Zijn de beleggingen van Beleggingsmix (2020) duurzaam?
ESG-beleggen is een strategie waarbij naast financiële kenmerken ook duurzaamheidsaspecten worden meegewogen bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Naast financiële maatstaven kunnen bedrijven ook worden beoordeeld op de verschillende ESG-aspecten. Hoeveel CO2-uitstoot produceert een bedrijf bijvoorbeeld? Hoe zijn de arbeidsomstandigheden? Hoe gaat het om met afval en recycling? Hoeveel vrouwen zitten er in het bestuur? ESG-beleggen is het toepassen van deze aspecten bij selecteren van bedrijven voor een beleggingsportefeuille. 
 
Uitgangspunt voor Leidsche verzekeringen is dat zoveel als mogelijk moet worden voldaan aan de zogenoemde ESG-criteria. Momenteel is dit de ESG situatie in Beleggingsmix (2020). 

ESG.JPG
Wanneer is de belegging van Beleggingsmix gewijzigd?
De wijziging is doorgevoerd in de eerste helft van november 2020. De verwerking heeft ongeveer een week in beslag genomen
Hoe is de belegging van Beleggingsmix gewijzigd?

De beleggingen van Beleggingsmix zijn in november 2020 in een aantal stappen gewijzigd: 

  1. 1. Direct nadat het rendement van Beleggingsmix (PFZW) over de maand oktober 2020 op uw polis was bijgeschreven, is de waarde van uw verzekering vastgesteld. Dit is gebeurd begin november 2020. 
  • 2. Met deze waarde is uw nieuwe belegging in Beleggingsmix (2020) Aandelen en Beleggingsmix (2020) Obligaties aangekocht.  
  • 3. Zodra de definitieve koers van de Beleggingsmix (2020) Aandelen en Beleggingsmix (2020) Obligaties bekend was, zijn deze koersen op in onze administratie. 
  • 4. De nieuwe beleggingen zijn vervolgens verwerkt op uw polis. 

Het proces zoals hierboven beschreven is met een doorlooptijd van minimaal 5 werkdagen, zo snel mogelijk uitgevoerd.

Mijn verzekering is vóór of op 1 november 2020 geeindigd. Is mijn belegging dan ook gewijzigd?
Nee, in dat geval is de eindwaarde van uw polis vastgesteld op basis van Beleggingsmix (PFZW).
 
Ik wil niet in Beleggingsmix (2020) beleggen. Wat zijn mijn mogelijkheden?

Er zal in ieder geval een switch plaatsvinden naar Beleggingsmix (2020).

Als u daarna niet meer wilt beleggen in Beleggingsmix (2020) kunt u: 
  • Gratis switchen naar Obligatiemix (2020). U verlaagt zo niet alleen het risicoprofiel maar ook de kosten van uw belegging. Aan de hand van de Profielpeiler kunt u vaststellen of een switch verstandig is. De Profielpeiler vindt u hier.
  • De waarde van uw verzekering overhevelen naar een andere verzekeraar, bank of beleggingsinstelling en de opbouw daar voortzetten.
Wanneer kan ik switchen?
U kunt vanaf 10 november 2020 op iedere werkdag een switchverzoek voor een gratis switch tussen Beleggingsmix (2020) en Obligatiemix (2020) indienen. Dat doet u via de email, door het Switchformulier op onze site downloaden en ingevuld en ondertekend, bij voorkeur gescand, aan ons te mailen.
Heeft deze wijziging mij geld gekost?
Nee, de wijziging van Beleggingsmix heeft u geen geld gekost. Alle kosten zijn voor rekening van Leidsche verzekeringen gekomen. Toekomstige beleggingsresultaten zijn uiteraard voor uw rekening.
 
Is mijn beleggingsrisico veranderd?

Uw beleggingsrisico wijzigt niet door deze wijziging. 
Het risicoprofiel blijft 4 (matig offensief). 


beleggingsmix.jpg

Had ik moeten instemmen met deze wijziging?
Nee, een akkoordverklaring was niet nodig omdat deze wijziging in uw voordeel is. 
 
Kan ik mijn polis direct online volgen?
Ja, dat kan sinds eind maart 2021. U bent hierover geïnformeerd met de jaarlijkse waardeopgave, die u in maart heeft ontvangen.
 
Welke switchmogelijkheden heb ik?

U kunt uw fondskeuze aanpassen en zonder transactiekosten switchen van Beleggingsmix (2020) naar Obligatiemix (2020). Ook kunt u van Obligatiemix (2019) en (2020) switchen naar Beleggingsmix (2020). Aan de hand van de Profielpeiler kunt u vaststellen of een switch verstandig is. De Profielpeiler vindt u hier. 

U kunt een switch aan ons doorgeven door gebruik te maken van ons switchformulier.

Kan ik vanuit Obligatiemix (2019) switchen naar Beleggingsmix (2020)?
Ook dat kan, nadat u aan de hand van de Profielpeiler zelf hebt vastgesteld dat deze fondskeuze past bij uw risicoprofiel. Twijfelt u? Neem dan contact op met een financieel adviseur! En wees u ervan bewust dat u bij een switch het kostenvoordeel van Obligatiemix (2019) kwijtraakt.
Hoe stel ik mijn risicoprofiel vast?
U stelt uw risicoprofiel vast door de Profielpeiler in te vullen. De Profielpeiler vindt u hier. 
Ik wil stoppen met mijn polis, kan dat?
U kunt uw beleggingsverzekering afkopen. Afkoop kan fiscale gevolgen hebben, dus laat u vooraf goed informeren!
Ik heb behoefte aan advies. Waar kan ik dat krijgen?
Leidsche verzekeringen adviseert niet. Heeft u advies nodig? Dan kunt u terecht bij een financieel adviseur. Mocht u geen adviseur hebben dan brengen we u graag in contact met een adviseur bij u in de regio.